14/4/14

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας (eHSG, eHealth Stakeholder Group), μια συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκθέσεις είναι:


Οι εκθέσεις αυτές είναι υψηλής ποιότητας με χρήσιμες πληροφορίες, παρέχοντας παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά από βασικές συστάσεις για να προχωρήσει στα θέματα τα σχετιζόμενα με την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Υγείας (eHSG, eHealth Stakeholder Group) δημιουργήθηκε το 2011 και απαρτίζεται από εκπροσώπους των πιο σημαντικών Ευρωπαϊκών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων : από τους ασθενείς, τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες υγείας, τη βιομηχανία.

Στην eHealth Stakeholder Group εκπροσωπείται και η EAHP (European Association of Hospital Pharmacists).

Μπορείτε να διαβάσετε τις εκθέσεις και από ΕΔΩ.

Πηγή

Digital Agenda for Europe