10/4/14

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε έκθεση σχετικά με τον κανονισμό για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών.

Στην έκθεση για τον κανονισμό, η Επιτροπή πραγματοποιεί απολογισμό της κατάστασης των φαρμάκων προηγμένων θεραπειών στην ΕΕ και αναλύει τις συνέπειες του κανονισμού για τις προηγμένες θεραπείες.

Πηγή

http://ec.europa.eu/health/newsletter/128/focus_newsletter_el.htm