6/2/14

Παρατείνεται η ισχύς Βιβλιαρίων Ασθενείας ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ


Με ενημερωτικά έγγραφα του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα, η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων των εν λόγω φορέων ισχύει μέχρι 28/2/2014.

Ο ΟΠΑΔ με έγγραφό του ενημέρωσε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/3/2014.

Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ με έγγραφό του ενημέρωσε ότι για τους ασφαλισμένους του παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας τους ,που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013. Ακολουθεί το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στο θέμα.


Πηγή

ΕΟΠΥΥ