6/2/14

Πιστοποίηση των Φαρμακείων των Νοσοκομείων στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση


Με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΥΥ προς τις ΥΠΕ, ενημερώνει ότι από 01/02/2014 είναι υποχρεωτική η εκτέλεση των συνταγών των Εξωτερικών Ασθενών (πχ για Φάρμακα Υψηλού Κόστους) στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.


Πηγή

Ενημέρωση από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ.Ν.Α. «Ασκληπιείο Βούλας»