23/2/14

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικυρώνει την συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ενισχυμένης φαρμακοεπαγρύπνησης


Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε το συμβιβασμό που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στην διασφάλιση της χρηματοδότησης αυξημένης παρακολούθησης των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, μετά την έγκριση τους («φαρμακοεπαγρύπνηση»), που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.

Με την απόφαση αυτή, υιοθέτησε το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στις 12 Φεβρουαρίου.

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενισχύθηκαν το 2010 και, μετά την υπόθεση Mediator, το 2012. Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα αναμένεται να παράσχει τα μέσα για τη χρηματοδότηση του έργου της αντιμετώπισης των ανησυχιών για την ασφάλεια και τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. «Η σημερινή συμφωνία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της δημόσιας υγείας, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος, ενώ βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας» , είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας , κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Για να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί επισήμως από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο, μόλις το κείμενο εξεταστεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Κανονισμού (δείτε ΕΔΩ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ, ΕΔΩ.

Πηγές

Υπουργείο Υγείας

Πρακτορείο REUTERS

Ελληνική Προεδρεία ΕΕ

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο