22/2/14

Οι τεχνολογικές τάσεις που θα αλλάξουν τη φαρμακευτική βιομηχανία


Η αύξηση του ανταγωνισμού, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δυσκολία εισαγωγής νέων φαρμάκων στις αγορές αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. Η τεχνολογία ωστόσο διαφαίνεται ως το θεμελιώδες συστατικό για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Μια έκθεση της εταιρίας συμβουλευτικών υπηρεσιών Accenture, διαπίστωσε τις ακόλουθες πέντε τάσεις της τεχνολογίας που θα αλλάξουν τη φαρμακευτική βιομηχανία κατά τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Δημιουργία Context-Based Υπηρεσιών

Οι κινητές συσκευές βοηθούν τις φαρμακευτικές εταιρίες στο να έρχονται σε επαφή με το κοινό τους και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους ή εμμέσως να ενισχύουν το όνομά τους. Για παράδειγμα, κατασκευαστές ενός εποχικού φαρμάκου αλλεργίας δημιούργησαν μια εφαρμογή που προειδοποιεί τους χρήστες όταν τα επίπεδα γύρης είναι υψηλά, καθώς και το που βρίσκονται τα κοντινότερα και κατάλληλα φάρμακα στην περιοχή τους.

Αξιοποίηση των Big Data

Καθώς σε διεθνές επίπεδο λαμβάνουν χώρα μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, οι γιατροί και οι ασφαλιστές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν με ακρίβεια όλα τα σχετικά στοιχεία που τους ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών πληροφοριών, τα οικονομικά στοιχεία και τα ποσοστά των αποτελεσμάτων υγείας για τους ασθενείς. Αυτή η αυξημένη πρόσβαση προσφέρει διορατικότητα σχετικά με το ποια φάρμακα και θεραπείες με το χαμηλότερο κόστος αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεργασίας για τις φαρμακευτικές εταιρίες σε αυτόν το χώρο, χρησιμοποιώντας στοχευμένα δεδομένα για τη βελτίωση της ανάπτυξης φαρμάκων, αλλά και ως απόδειξη για τον καθορισμό αξίας των σκευασμάτων.

Καθιέρωση των υπηρεσιών δεδομένων

Οι υπηρεσίες δεδομένων αναζητούν ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν τις σωρούς των διαθέσιμων πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να οργανώσουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών έρευνας, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των εργαστηριακών εταίρων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Το αποτέλεσμα είναι η από κοινού έρευνα που αποδίδει αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος και μειωμένο κίνδυνο.

Εταιρική κοινωνικότητα

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) δεν αποτελούν μια τάση των καιρών που θα περάσει. Οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν αποφύγει παραδοσιακά αυτόν τον τομέα λόγω αυστηρών κανονισμών. Ορισμένοι ωστόσο έγιναν δημιουργικοί . Για παράδειγμα, μια εταιρία που κατασκευάζει φάρμακα για τον διαβήτη, δημιούργησε μια κοινότητα στο Facebook με στόχο τη σύνδεση των πασχόντων ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Υπηρεσίες Cloud

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικότητα για τον τομέα των πωλήσεων και των ομάδων μάρκετινγκ. Οι εταιρίες τις χρησιμοποιούν για να ανταποκριθούν σε θέματα IP και ασφάλειας, καθώς και για να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες. Επιπλέον, η έκθεση διαπίστωσε ότι πολλές φαρμακευτικές εταιρίες στρέφονται σε υπηρεσίες “Platform as a Service” (PaaS). Οι χρήστες έτσι μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές δίχως το κόστος και την πολυπλοκότητα της αγοράς και της διαχείρισης υλικού, λογισμικού ή υπηρεσιών hosting.

Αναμφίβολα στο τομέα της υγείας σε διεθνές επίπεδο προκύπτουν σημαντικές αλλαγές και συνεπώς οι φαρμακευτικές εταιρίες που θα είναι σε θέση να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν, ενδεχομένως θα συνεχίσουν να βλέπουν επιτυχίες.

Πηγή

Pharma Journal