20/2/14

Προμήθεια και διακίνηση αντιδότων δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας


Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΕΟΘ-ΔΣΣ Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια και διακίνηση αντιδότων δηλητηριάσεων στις Μονάδες Υγείας.

Ο Διοικητής κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καθορίζει το ή τα Νοσοκομεία Αναφοράς της περιοχής ευθύνης του, τα οποία πρέπει να διαθέτουν τα αντίδοτα του ακόλουθου καταλόγου (Κατάλογος 1), με την προϋπόθεση ότι κάθε Νοσοκομείο της Δ.Υ.ΠΕ θα δύναται να λάβει από το Νοσοκομείο Αναφοράς το αντίδοτο εντός χρονικού διαστήματος 2 ωρών.

Τα Νοσοκομεία Αναφοράς οφείλουν να μεριμνούν για την προμήθεια και τήρηση του αποθέματος των εν λόγω αντιδότων.

Τα αντίδοτα που χορηγούνται άμεσα μετά τη δηλητηρίαση για να σωθεί η ζωή του ασθενούς και πρέπει να τηρούνται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών όλων των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας αναφέρονται στον Κατάλογο 2.Μπορείτε να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας και επό ΕΔΩ.

Πηγή

Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Δέσποινα Μακριδάκη, Δ/ντρια Φαρμακευτικού τμήματος, "Σισμανόγλειο" ΓΝΑ, Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ