18/2/14

Νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων


Εγκρίθηκε ο νέος θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν 3816/2010, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου.

Η νέα αυτή θετική λίστα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 329, τεύχος Β,  στις 13 Φεβρουαρίου 2014.Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο