4/12/13

Φόρουμ Ηλεκτρονικής Υγείας, eHealth, Αθήνα 12-14 Μαΐου 2014


Η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τ ην ατζέντα της Ηλεκτρονικής Υγείας – eHealth- με έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών για την καλύτερη φροντίδα και την ευεξία του ασθενούς .

Πρόκειται για μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της υγείας και της οικονομίας για την κοινωνία.

Το eHealth Forum 2014 συγκεντρώνει τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την ηλεκτρονική υγεία – eHealth- και τις τεχνολογίες για την ενεργό και υγιή γήρανση, συσχετίζοντας Εκδηλώσεις και Έκθεση, Σύνοδο του Δικτύου eHealth των φορέων χάραξης πολιτικής και των Γενικών Γραμματέων Υγείας, το 4ο ΕΕ-ΗΠΑ eHealth Marketplace και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, φιλοδοξώντας να γίνουν ένα πραγματικό φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών, την αμοιβαία υποστήριξη και τις καλές πρακτικές.

Για την αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ευημερία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης το eHealth Forum 2014 αποσκοπεί στο να εμπνεύσει λύσεις ηλ-υγείας που να οδηγούν σε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης , που να επιτρέπουν την πρόσβαση σε καλύτερη περίθαλψη και την ποιότητα της ζωής. Ταυτόχρονα το eHealth Forum 2014 θα δώσει έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η ηλεκτρονική υγεία είναι η ραχοκοκαλιά για την παροχή τής με επίκεντρο τον ασθενή, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους, ιδίως τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Ο πυλώνας του eHealth Forum 2014 είναι η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρόκλησης της γήρανσης του πληθυσμού μέσω ενοποίησης των δυνάμεων για την προώθηση της καινοτομίας. Οι Ομάδες Δράσης και οι Τοποθεσίες Αναφοράς θα μοιραστούν την πρόοδο των παραδοτέων τους και θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων λύσεων για μια πιο υγιή γήρανση του πληθυσμού, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των συστημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο στόχος της Αγοράς ( Marketplace) είναι να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές σχέσεις, στην έρευνα, την καινοτομία και συνεργασίες για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών και βελτίωση της υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ- ΗΠΑ με το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις σχετικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Υγεία.

Το eHealth Forum 2014 προσφέρει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή οι διεθνείς παράγοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, επενδύοντας σε εταιρικές σχέσεις σε πολλά επίπεδα του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.

Η αποτελεσματική χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα υγείας. Το eHealth Forum 2014 αποσκοπεί στο να δείξει ότι η επένδυση της πληροφορικής στην υγεία είναι η πιο οικονομικά αποδοτική λύση για τη διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης .

Παρουσιάσεις
Σχετικές δημοσιεύσεις

Πηγή

http://ehealth2014.org/