24/11/13

Η Νοσοκομειακή Φαρμακευτική στις Ευρωπαϊκές χώρες


Η ειδικότητα της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής πρόκειται να συζητηθεί πολύ στον επόμενο χρόνο, τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι η ΕΑΗΡ ξεκινάει τη συζήτηση για ενιαίο πλαίσιο της ειδικότητας στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται στις άλλες χώρες, συγκέντρωσα τα "Country focus" που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια στο περιοδικό της ΕΑΗΡ το EJHP, European Journal of Hospital Pharmacy. Αν έχετε πρόβλημα να δείτε κάποιο από τα παρακάτω άρθρα, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε εγγραφή (registration) στη διεύθυνση της ΕΑΗΡ, ΕΔΩ.

Denmark
http://ejhp.bmj.com/content/19/6.toc#CountryfocusDenmark

Portugal
http://ejhp.bmj.com/content/19/4.toc#CountryfocusPortugal

Belgium
http://ejhp.bmj.com/content/19/3.toc#CountryfocusBelgium

Italy
http://ejhp.bmj.com/search?submit=yes&tocsectionid=Country%20focus&volume=19&issue=2

Sweden
http://ejhp.bmj.com/content/19/1.toc#Countryfocus

Slovenia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2011/Country-Focus-Slovenia

The Netherlands
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2011/Country-Focus-The-Netherlands

Germany
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2011/Country-Focus-Germany

Switzerland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2011/Country-Focus-Switzerland

Austria
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2011/Country-Focus-Austria

Italy
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2011/Country-Focus-Italy

Poland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2010/Country-Focus-Poland

Norway
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2010/Country-Focus

Czech Republic
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2010/Country-Focus

Luxembourg
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2010/Country-Focus-Luxembourg

France
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2010/Country-Focus-France

Baltic States
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2010/Country-Focus-Baltic-States

Greece
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2009/Country-Focus-Greece

Croatia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2009/Country-Focus-Croatia

Ireland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2009/Country-Focus-Ireland

Finland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2009/Country-Focus-Finland

Spain
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2009/Country-Focus-Spain

Slovakia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2009/Country-Focus-Slovakia

UK
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2008/Country-Focus

Austria
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2008/Country-Focus

Denmark
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2008/Country-Focus

France
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2008/Cover-story

Belgium
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2008/Country-focus

Netherlands
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2008/Country-focus

Slovenia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2007/Country-focus

Sweden
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2007/Country-focus

Germany
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2007/Country-focus

Hungary
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2007/Country-focus

France
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2007/Country-focus

Italy
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2007/Country-focus

Poland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2006/Country-focus

Norway
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2006/Country-focus

Czech Republic
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2006/Country-focus

Luxembourg
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2006/Country-focus

Switzerland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2006/Country-focus

Latvia, Estonia, Lithuania
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2006/Country-focus

Ireland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2005/Country-focus

Croatia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2005/Country-focus

Greece
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2005/Country-focus

Finland
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2005/Country-focus

Portugal
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2005/Country-focus

Slovakia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2005/Country-focus

UK
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-6-2004/Country-focus

Austria
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-5-2004/Country-focus

Belgium
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-4-2004/Country-focus

Denmark
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-3-2004/Country-focus

Slovenia
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-2-2004/Country-focus

Spain
http://archive.eahp.eu/Media/Home-page/EJHP-BMJ/EJHP-Practice-archive/Issue-1-2004/Country-focus


Πηγή

EJHP