29/11/13

Κατάρτιση – Συμπλήρωση Π.Π.Υ.Φ.Υ. για το έτος 2014


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε επιστολή του ΔΣ προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών για το πρόβλημα που έχει προκύψει με την συμπλήρωση στοιχείων στην σχετική πλατφόρμα για το ΠΠΥΦΥ–2014.
 
Έχουμε την άποψη ότι το σημείο 6 της επιστολής δίνει με τον πλέον καθαρό τρόπο την λύση στο πρόβλημα και αυτή η λύση είναι η πρόταση της ΠΕΦΝΙ: "... η ΕΠΥ θα μπορούσε να ζητήσει από τους αναδόχους των μηχανογραφικών συστημάτων των νοσοκομείων τα στοιχεία χωρίς την εμπλοκή των ίδιων των νοσοκομείων."!

Πηγή

ΠΕΦΝΙ