17/11/13

Σχέδιο Νόμου για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης


Κατατέθηκε στη Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο:

"Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4-4-2011)."

Στο Νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται, μεταξύ των άλλων, τα θέματα της ηλεκτρονικής συνταγής και της ηλεκτρονικής υγείας.

Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας:Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 05/11/2013
 
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις:           
 
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις:   
 
Ημ. Κατάθεσης: 14/10/2013
 
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής: .pdf
 
Τροπολογίες
Αρ. Τροπολογίας: 942/58 15.11.2013
Αρχείο: .pdf
Υπουργείο: Υγείας
Περιγραφή: -Επαναφορά σε καθεστώς διασύνδεσης -Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης -Κίνητρα υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές -Διαδικασία επιλογής επικουρικών ιατρών για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της χώρας -Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα

Αρ. Τροπολογίας: 943/59 15.11.2013
Αρχείο: .pdf
Υπουργείο: Υγείας
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου υγείας
Αρ. Τροπολογίας: 944/60 15.11.2013
Αρχείο: .pdf
Υπουργείο: Υγείας
Περιγραφή: -Εγκατάσταση και λειτουργία φαρμακείων σε εμπορικά κέντρα και στοές -Οικοδομική άδεια επέκτασης ή προσθήκη σε κτήρια όπου σρεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) -Ίδρυση Ιδιωτικών Κλινικών σε περιοχές των δήμων της χώρας που ο καθένας αποτελεί από μόνος του νησί -Εποπτεία στον τρόπο διοίκησης και στην οικονομική διαχείριση μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ -Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν.4109/2013 (Α΄16) και άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α΄297)

Πηγή

Βουλη των Ελλήνων