11/11/13

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΦΝΙ


Από το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ ανακοινώθηκε ότι καλούνται τα μέλη της στην τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στο ξενοδοχείο DU LAC, στα Ιωάννινα το Σάββατο στις 16/11/2013 και ώρα 15:30.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 6μήνου 
  2. Εφημερίες 
  3. Προμήθειες φαρμάκων (προϋπολογισμοί 2014)

Πηγή

Ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από: ΠΕΦΝΙ