19/8/13

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 χρόνια μετά


Όπως είναι γνωστό, η οικονομική κρίση στη χώρα προκαλεί εκτεταμένες βλάβες στην κοινωνία και την υγεία και τα προβλήματα, τα οποία αναδύονται, συνιστούν πρωτίστως πολιτικά ζητήματα. Αντιστοίχως, οι απαντήσεις είναι θέματα εξόχως πολιτικά. Το πρόγραμμα περιστολής της υγειονομικής δαπάνης, το οποίο επιβάλλεται από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, σωρεύει αρνητικές εξελίξεις και συμβάλλει στην όξυνση των ενδημικών στρεβλώσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, με τίτλο "Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 Χρόνια Μετά", ATHENS HILTON, 5-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, επιχειρεί τη διατύπωση κριτικών σκέψεων και αξιολογικών ιδεών, αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών, για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της ισότητας της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Στο Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν και θα συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαμόρφωση των θέσεων καθόσον, υπό τις παρούσες συνθήκες, η εισαγωγή στη συζήτηση των ζητημάτων της μεταρρύθμισης προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιωτικός τομέας: 30 χρόνια συνύπαρξης
• Οι επιπτώσεις της κρίσης: οικονομία, υγεία και υπηρεσίες υγείας
• Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ
• Η ανασυγκρότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης
• Η επαναφορά της Διακήρυξης της Alma Ata και ο επαναπροσδιορισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
• Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία στην οικονομική κρίση
• Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα
• Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική
• Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας
• Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
• Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας
• Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ)

• Οργάνωση και Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων
• Κλινικά πρωτόκολλα
• Κλινικός έλεγχος (audit)
• Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs)
• Ρυθμιστικές υποθέσεις (regulatory affairs)
• Πρόσβαση στην αγορά (market access)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.healthpolicycongress.gr

Πηγή

http://www.healthpolicycongress.gr/