3/7/13

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής


Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής) έχει προγραμματίσει τις παρακάτω δραστηριότητες.
Σεπτέμβριος 2013 
Προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε νέες θεραπείες: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και διαδικασίες στην Ελλάδα. 

Οκτώβριος 2013 
Ευρωπαϊκές απαιτήσεις διαφάνειας δεδομένων κλινικών μελετών: Προστασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων ασθενών και πρόσβαση λοιπών εταίρων στα πρωτογενή δεδομένα της Φ/Β. 

Νοέμβριος 2013
Ό,τι νεότερο στην Φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα: Από τη θεωρία στην πράξη μετά >365 ημέρες από την Ν.Ν. 

Δεκέμβριος 2013 
Νέος κανονισμός κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο: Θέσεις και αντιθέσεις.  

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα. 

Η επωνυμία της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής. Η αγγλική της επωνυμία είναι: Hellenic Society of Pharmaceutical Medicine

Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι: 
  • Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση. 
  • H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της.
  • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
  • Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων. 
  • Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ. Για πληροφορίες εγγραφής δείτε ΕΔΩ.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. εκδίδει το περιοδικό "ΑΡΧΕΙΑ ΕΛ.Ε.Φ.Ι.". Μπορείτε να μεταφορτώσετε ή να διαβάσετε το περιοδικό από:

1ο Τεύχος: Αρχείων Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Ιατρικής
2ο Τεύχος: Αρχείων Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Ιατρικής
3ο Τεύχος: Αρχείων Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Ιατρικής


Πηγή

ΕΛ.Ε.Φ.Ι.