30/6/13

Εντείνονται τα προβλήματα με το Παρατηρητήριο Τιμών


Σε καθημερινό πρόβλημα τείνουν να γίνουν οι επιπτώσεις στις προμήθειες των νοσοκομείων από τα σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών αναφορικά με το σύστημα και τη μεθοδολογία που ακολουθείται ως προς τη διαδικασία καταγραφής των τιμών των φαρμάκων, σημειώνει σε επιστολή του ο ΣΦΕΕ προς την αντιπρόεδρο ΕΠΥ.

Στη συγκεκριμένη επιστολή ο ΣΦΕΕ σημειώνει τα παρακάτω ζητήματα που χρήζουν, όπως αναφέρει άμεσης διευθέτησης:

Θα πρέπει να αναρτηθούν οι τιμές των φαρμάκων που προκύπτουν από το Δελτίο Τιμών αλλά και εκείνες που προκύπτουν από τη διαγωνιστική διαδικασία στη βάση του παρατηρητηρίου. οι τελευταίες θα πρέπει να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην έγκριση των τιμολογίων από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον έλεγχο και την θεώρηση των ενταλμάτων.

Επίσης για τα προϊόντα και τις δραστικές που έχει διεξαχθεί διαγωνισμός θα πρέπει αν αναρτάται η κατακυρωθείσα τιμή μόνο στο πεδίο που αναφέρεται η δραστική. Στο πεδίο των εμπορικών ονομασιών θα πρέπει να αναγράφεται η νοσοκομειακή τιμή όπως αναγράφεται στο Δελτίο Τιμών.

Ακόμη θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα συμβεί με την πληρωμή τιμολογίων το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία κατακύρωσης και την ημερομηνία ανάρτησης στο παρατηρητήριο καθόσον στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές κατακύρωσης και ανάρτησης έχουν αλλάξει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Ο ΣΦΕΕ σημειώνει ακόμη πως θα πρέπει να αποκλείονται ως τιμές παρατηρητηρίου μεμονωμένες προσφορές κατόπιν διμερών συμφωνιών και πολλές φορές σε εθελοντική βάση, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από φαρμακευτικές εταιρείες με τιμές χαμηλότερες από την νομοθετικά καθορισμένη νοσοκομειακή τιμή, ήτοι τιμές οι οποίες προκύπτουν χορηγηθείσα έκπτωση.

Στη διαμόρφωση της τιμής παρατηρητηρίου δεν θα πρέπει να αφαιρούνται τα οριζόμενα rebates καθώς αποτελούν νομικά κατοχυρωμένες εκπτώσεις , οι οποίες ισχύουν σε κάθε περίπτωση και δεν θα πρέπει να υπολογίζονται διπλά.


Πηγές

Healthview
Pharmateam

Κείμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από:  Dr Karyofyllis Tsiakitzis, Hospital Pharmacist, "Papanikolaou" General Hospital of Thessaloniki