17/5/13

7ο Συνέδριο του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων


Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων, συνεχίζοντας να απαντά στην πρόκληση της μεταφοράς της θεωρίας στην πράξη, με βάση την επιστημονικά θεμελιωμένη και εμπειρικά τεκμηριωμένη ανάλυση, οργανώνει ένα ακόμη θεματικό συνέδριο.

Το συνέδριο θα δοεξαχθεί στην Αθήνα 14 και 15 Ιουνίου 2013, στο Aμφιθέατρο Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.

Τα πεδία που κυρίως θα συζητηθούν είναι:

• Ο έλεγχος του κόστους και η παράμετρος της ασφάλειας των ασθενών
• Νέες Δομές Διακυβέρνησης: πλαίσιο ρόλων και ευθυνών των φορέων
• Τα θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου των δαπανών στα νοσοκομεία
• Ο Προϋπολογισμός κατά τμήμα, διοικητική και κλινική πλευρά
• Η αποτελεσματικότητα του κεντρικού management των προμηθειών
• Τεχνικές διαχείρισης του νοσοκομειακού φαρμακείου

Πληροφορίες: 210 7470780 (EKMN), 210 7210052 (Congress World) e.markea@congressworld.com
info@ekmn.gr

Πηγή

http://www.ekmn.gr/index-gr.htm