16/4/13

Επαφές της ΠΕΦΝΙ με ΕΠΥ και 1ηΥΠΕ, Αλληλογραφία με την ΕΠΥ και Ενημερωτικό Δελτίο


Το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ στα πλαίσια έναρξης επαφών του Προεδρείου με φορείς του Υπουργείου Υγείας, τη Δευτέρα 15/4/2013 πραγματοποίησε συναντήσεις:

Με την Πρόεδρο της ΕΠΥ κ. Καστανιώτη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν σε:
  • Παρατηρητήριο τιμών- Ελεγκτικό Συνέδριο 
  • Παραγγελίες φαρμάκων από σύμβαση ΕΠΥ- Ηλεκτρονική πλατφόρμα business exchanges 
  • Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημόσιων συμβάσεων (AGORA) 
  • Αποστολή στοιχείων για αγορά φαρμάκων του έτους 2012 2.
Με τον Διοικητή της 1ης ΥΠΕ κ. Κοντοζαμάνη με τον οποίο συζητήθηκαν τα εξής: 
  • Υποστελέχωση φαρμακείων-επικουρικό προσωπικό 
  • Λειτουργία απογευματινών φαρμακείων 
  • Άδειες λειτουργίας νοσοκομειακών φαρμακείων 
  • Εφημερίες 
Ανταλλάχθηκαν απόψεις σε κλίμα θετικής διάθεσης, και συμφωνήθηκε η συνεργασία να συνεχιστεί με επαφές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πρόθεση της ΠΕΦΝΙ είναι, αντίστοιχες επαφές και συνεργασίες να πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες ΥΠΕ.

Μετά τις συναντήσεις εστάλει επιστολή προς την Πρόεδρο της ΕΠΥ κ. Καστανιώτη, στην οποία αναφέρεται ότι σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζεται η διαβίβαση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας από τα τμήματα προμηθειών των ΥΠΕ στα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους προς ενέργεια από τα φαρμακευτικά τμήματα αυτών, προκαλώντας μεγάλη σύγχυση και αναστάτωση μεταξύ των συναδέλφων.
Για του λόγου το αληθές επισυνάπτεται σχετικό mail της 6ης ΥΠΕ.

Επειδή για το θέμα αυτό στη χθεσινή μας συνάντηση υπήρξατε απόλυτα σαφής ότι αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί υποχρέωση των φαρμακευτικών τμημάτων, παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα δέοντα προς τις ΥΠΕ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το θέμα και να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε μελλοντική συνεργασία. 


Ακολούθως το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ απέστειλε Επιστολή προς τους συναδέλφους στην οποία τονίζει ότι επειδή το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε καταιγισμό εγγράφων που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών αναφορικά με:

α) τον έλεγχο τιμών φαρμάκων βάσει Παρατηρητηρίου
β) τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Business Exchanges για τις παραγγελίες φαρμάκων από τις συμβάσεις ΕΠΥ
γ) την ενημέρωση του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (ΑΔΑΜ-AGORA),

θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι οι παραπάνω εργασίες, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελούν υποχρέωση των Φαρμακευτικών τμημάτων.

Τα νοσοκομειακά φαρμακεία ήδη εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσα από τα πληροφοριακά τους συστήματα. Η καταγραφή των αιτούμενων στοιχείων πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο, είτε με τη διαδικασία της σύζευξης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, είτε με τη συγκέντρωση και καταχώρισή τους από άλλη υπηρεσία.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΕΠΥ το Παρατηρητήριο τιμών επικαιροποιείται εντός της εβδομάδας σύμφωνα με το τρέχον δελτίο τιμών. Επίσης θα συμπεριλαμβάνει τα δελτία τιμών παλαιότερων ετών (2011, 2012), καθώς και τις τιμές των συμβάσεων ΕΠΥ 1 και ΕΠΥ 2, που έχουν ολοκληρωθεί.

Θεωρούμε ότι αυτό πλέον, είναι επαρκές για τους επιτρόπους για τον έλεγχο των παραστατικών και την έγκριση των αντίστοιχων ενταλμάτων.

Συνάδελφοι, υποχρέωση του Νοσοκομειακού φαρμακοποιού είναι η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι παρά την υποστελέχωση των τμημάτων μας, η συμβολή του κλάδου μας στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας είναι διαρκής και καθοριστική. Πιστεύουμε λοιπόν ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων θα πρέπει να σταθούν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και να μην μας εγκλωβίζουν σε διοικητικού τύπου εργασίες, οι οποίες αφ’ ενός ουδεμία σχέση έχουν με τη φαρμακευτική επιστήμη, αφ’ ετέρου μπορούν να διεκπεραιωθούν με άλλους τρόπους. Η θέσπιση κοινών διαδικασιών από το ΥΥΚΑ την ΕΠΥ και τις ΥΠΕ, είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη τα ΟΠΣΥ ή άλλα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, προκειμένου να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων.

Πρόθεση της ΠΕΦΝΙ είναι να συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς περιφρουρώντας παράλληλα τα δικαιώματα των μελών της

Το Ενημερωτικό Δελτίο  της ΠΕΦΝΙ είναι ΕΔΩ.

Η επιστολή προς την Πρόεδρο της ΕΠΥ είναι ΕΔΩ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για τα θέματα του Παρατηρίου Τιμών και των Ηλεκτρονικών καταχωρήσεων είναι ΕΔΩ.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ