7/2/13

Διασύνδεση ΟΠΣΥ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας) με την e-syntagografisi (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση)


Στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ αναρτήθηκε ενημερωτικό κείμενο σύμφωνα με το οποίο στα Φαρμακεία των Νοσοκομείων, στα οποία δεν είναι εγκατεστημένο το μηχανογραφικό σύστημα ΗΔΙΚΑ αλλά υποστηρίζονται από συστήματα άλλων εταιριών, καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές συνταγές δύο φορές. Για να αποφύγουμε αυτήν την επιπλέον εργασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε λάθη, η ΗΔΙΚΑ διέθεσε στην ΠΕΦΝΙ οδηγίες για τη δημιουργία προγράμματος – γέφυρα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων και της ΗΔΙΚΑ.

Όποιο νοσοκομείο επιθυμεί να αναπτύξει σχετικό πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει με την ΠΕΦΝΙ, ΕΔΩ.

Τηλέφωνο και Φαξ των γραφείων: 210-7753104
Email: pefni@ath.forthnet.gr

Επισημαίνεται ότι, η εταιρία που υποστηρίζει μηχανογραφικά το νοσοκομείο είναι πιθανόν να ζητήσει οικονομική επιβάρυνση για την ανάπτυξη και εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ