21/2/13

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΦΝΙ


Η ΠΕΦΝΙ συγκαλεί Γενική Συνέλευση με θέμα "Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου".

Στη Γενική Συνέλευση θα εκλεγεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές. Επειδή στην πρώτη ΓΣ δεν είχε απαρτία, θα πραγματοποιηθεί με απαρτία του 1/5 των μελών το Σάββατο 23/02/2013 και ώρα 11:30πμ στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου "Ανδρέας Συγγρός".

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Πηγή

Ενημέρωση από ΠΕΦΝΙ μέσω συμβατικού ταχυδρομείου