15/1/13

Νέο επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Διορθωτικό_Δελτίο_020113(Επικαιρ.)


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ επικαιροποίηση του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων με ημερομηνία 2/1/2013.

Το νέο Δελτίο Τιμών έχει την επισήμανση "επικαιρ.", Διορθωτικό_Δελτίο_020113(Επικαιρ.).xlsx.

Διευκρινίζεται ότι στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ενώ στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών 02/01/2013 από ΕΔΩ.

Πηγή

ΥΥΚΑ