20/11/12

Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3057, 18 Νοεμβρίου 2012, στο οποίο περιλαμβάνεται η Αριθμ. ΕΜΠ4 με τίτλο "Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας".

Επειδή το ΦΕΚ περιέχει και άλλες Αποφάσεις, δημιουργήσαμε ένα pdf αρχείο που περιέχει την 1η σελίδα και τις σελίδες 9,10 που περιέχουν μόνο την Απόφαση που ενδιαφέρει την παρούσα ανάρτηση.
Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.splitted-and-merged

Μόνο το ΦΕΚ με την Απόφαση (3 σελίδες) μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Όλο το ΦΕΚ (12 σελίδες) μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο