20/11/12

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.

Κανονισμός ΕΟΠΥΥ_3054_18Νοε2012

Μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο (40 σελίδες) και από ΕΔΩ.

Πηγή

Εθνικό Τυπογραφείο