18/10/12

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 17-10-2012


Δημοσιεύθηκε το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, το 3ο/2012 (17/10/2012) από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αρ. Πρ. ΓΥ 17-10-2012 .  

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5% ενώ στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 17/10/2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει για: 
  • τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς από Δευτέρα 22/10/2012,
  • τις Φαρμακαποθήκες από 24-10-2012, και 
  • τα Ιδιωτικά Φαρμακεία από 01-11-2012
Το Δελτίο Τιμών 17-10-2012 μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση:

price_list_20121017_coMarketing.xls

Την Απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση: 
Απόφαση

Πηγή

ΥΥΚΑ