12/9/12

Το Πρόγραμμα του 5ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου της ΠΕΦΝΙ, στο Πόρτο Χέλι, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012


Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του 5ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου της ΠΕΦΝΙ. 

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι 20-21/9/2012. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΦΝΙ-2012
Επίσης ανακοινώθηκε και το Πρόγραμμα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου της ΠΕΦΝΙ που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι τις ίδιες ημέρες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΦΝΙ-2012

Πηγή

ΠΕΦΝΙ