5/7/12

Η ετήσια Γενική Σύνοδος της EAHP (Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών) στη Βουδαπέστη


Η EAHP (Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών) πραγματοποίησε την ετήσια Γενική της Σύνοδο στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία από 15 - 16 Ιουνίου 2012.  

58 εκπρόσωποι από 29 χώρες μέλη της EAHP συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν σχετικά θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στην Ευρώπη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΗΡ και των εκπροσώπων από τις χώρες μέλη συζήτησαν απόψεις και προοπτικές σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη και συνέβαλαν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της ΕΑΗΡ.

Η Γενική Σύνοδος περιελάμβανε και την ενσωμάτωση ενός νέου μέλους, της Ισλανδίας. Οι Eva Agustsdottir και Thorunn Godnumndsdottir, εκπρόσωποι του Τμήματος Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής της Φαρμακευτικής Εταιρείας της Ισλανδίας, έδωσαν στη ΓΣ μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης και την τρέχουσα ιστορία του επαγγέλματος στη χώρα τους. Η Γενική Σύνοδος με χαρά της δέχθηκε ομόφωνα την αίτησή τους για ένταξη. Η Ισλανδία είναι τώρα η 32η χώρα μέλος της EAHP.

Επίσης έγιναν εκλογές για καίριες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου της EAHP. Η Σύνοδος ευγνωμονούσα χαιρέτησε τα αποχωρούντα μέλη του ΔΣ, την ELfriede Dolinar (Αυστρία) και τον καθηγητή Δρ Vagn Handlos (Δανία), υπεύθυνους για θέματα Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας, αντίστοιχα. Επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΑΗΡ ο Δρ Romberto ​​Frontini ο οποίος και τους ευχαρίστησε θερμά για τη σημαντική συμβολή τους στο έργο του Συλλόγου. Η Κα Tajda Miharija Gala (Σλοβενία), εξελέγη ως νέος Αντιπρόεδρος και ο καθηγητής Δρ Cees Neef (Ολλανδία) ως ο νέος Διευθυντή Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Έρευνας. Η Σύνοδος επίσης εξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά τον Δρ Petr HORÁK από την Τσεχική Δημοκρατία, και την Joan Pappard από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μοιραστούν τον τίτλο του διευθυντή της Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Η Ετήσια Γ.Σ. έλαβε επίσης την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει την αποστολή και τους στόχους της EAHP. Για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να προσαρμοσθεί στους καιρούς και με την ευκαιρία της 40ης επετείου της, το Διοικητικό Συμβούλιο της EAHP πρότεινε στη Γενική Σύνοδο επαναπροσδιορισμούς των ρόλων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση με ορισμένες τροποποιήσεις. Οι νέοι στόχοι καθιστούν σαφή το στόχο της EAHP για την Ειδίκευση του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού.

Η αποστολή της EAHP

Η EAHP εκπροσωπεί και αναπτύσσει το επάγγελμα του νοσοκομειακού φαρμακοποιού στην Ευρώπη, σκοπεύοντας στο να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση της φροντίδας με οφέλη για τους ασθενείς στο νοσοκομείο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πρακτικής, καθώς και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Στόχοι EAHP

1. Να αναπτύξει τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, προκειμένου να προωθήσει την καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων και ιατρικών συσκευών προς όφελος των ασθενών στην Ευρώπη
2. Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε ένα επίπεδο εξειδίκευσης και να διατηρήσει την συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη
3. Να προασπίζεται τα συμφέροντα και να προωθήσει τη θέση των Ευρωπαίων νοσοκομειακών φαρμακοποιών εντός των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, της ΕΕ και των εθνικών αρχών

Το μέλλον των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της EAHP

Η Γ.Σ. ενέκρινε σειρά μεταρρυθμίσεων για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα σεμινάρια ΒΕΑΜ, που διεξήχθησαν μεταξύ 2009 και 2012, θα πρέπει να διακοπούν με τη σημερινή τους μορφή. Η σειρά "Σεμινάριο Ακαδημίας" θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά με ένα ευρύτερο κοινό-στόχο. Η Σύνοδος ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να διεξάγουν περισσότερη έρευνα στις δυνατότητες και στην σκοπιμότητα της δημιουργίας των πανευρωπαϊκών σπουδών για πτυχίο Master Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής. Τα ευρήματά τους θα πρέπει να ανακοινωνθούν το 2013 στη Γενική Σύνοδο η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, Ελλάδα.

Τα τελικά αποτελέσματα της Έρευνας 2010 της EAHP 

Η κ. Tajda Miharija Gala παρουσίασε στη Γενική Σύνοδο τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας της EAHP 2010. Η έρευνα θα κυκλοφορήσει επίσημα και θα παρουσιαστεί στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της EAHP. Η έρευνα θα αποκαλύψει πώς ασκείται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες η Νοσοκομειακή Φαρμακευτική και θα δείξει την τάση της ανάπτυξης των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλη την Ευρώπη.

Θέματα Πολιτικής

Σε θέματα πολιτικής, οι αντιπρόσωποι συζήτησαν τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε τομείς όπως, των barcodes των φαρμάκων, τις κλινικές δοκιμές και τις ελλείψεις σε φάρμακα. Οι εκπρόσωποι έκαναν προτάσεις για τροποποιήσεις και προσθήκες. Οι τελικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της EAHP κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη Σύνοδο στη διεύθυνση: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.317263901698944.73196.232574606834541&type=3

Πηγή

http://www.hospitalpharmacyeurope.com