29/4/12

Προτάσεις προς τα πολιτικά στελέχη του ΕΣΥ για την ανασυγκρότηση και επανίδρυση του Δημόσιου τομέα Υγείας


1. Ο μη ορθολογικός τρόπος οργάνωσής του ΕΣΥ, τα φακελάκια, οι μίζες, και οι αδικαιολόγητα υψηλές δαπάνες για τα φάρμακα και τα υλικά που συνεχίζουν έστω μειωμένες ακόμη και σήμερα, έχουν καταστρέψει οικονομικά το Ε.Σ.Υ. και έχουν αλλοιώσει τον σκοπό λειτουργίας του. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τις φιλότιμες προσπάθειες αρκετών στελεχών του, έχει μετατραπεί σε ένα Σύστημα γραφειοκρατικό, υπερσυγκεντρωτικό, και διεφθαρμένο.

Παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμακευτικών δαπανών, ο δρόμος εξακολουθεί να παραμένει πολύ δύσκολος. Οι συντεχνίες και τα προσωπικά συμφέροντα που κυριαρχούν ακόμη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας αντιστέκονται στις μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή των νόμων με αποτέλεσμα τα γνωστά πισωγυρίσματα. Επιδιώκουν με όλες τους τις δυνάμεις και με τη συνεργασία των «υπαλλήλων» τους, την διατήρηση της προ του 2010 άναρχης κατάστασης στην αγορά του Φαρμάκου.

Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων μαζί με την διατήρηση της διαπλοκής και τους αργούς ρυθμούς εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων δημιουργούν μία εκρηκτική κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Είναι επιτακτική ανάγκη η συνολική ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Υ, με τρόπο όμως που να καλύπτει όλες τις ανάγκες των ασθενών.

2. Οι υψηλές τιμές των φαρμάκων έως το 2010 κατά παράβαση του νόμου 3408 του 2005, που καθοριζόταν από το Υπουργείο Ανάπτυξης χωρίς έρευνα τιμών στην Ε.Ε, αλλά κατά δήλωση των εταιρειών, έδιναν τη δυνατότητα σε ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες να ορίζουν υψηλές τιμές και να πριμοδοτούν με διάφορους τρόπους στελέχη ώστε να εξασφαλίζουν την προώθηση των φαρμάκων τους.

Ακόμη και σήμερα ένας επιστήμονας για να παρακολουθήσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο πρέπει να πριμοδοτηθεί προσωπικά από φαρμακευτικές εταιρείες. Πριμοδοτήσεις που ενώ έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζουν και οδηγούν στη προκλητή συνταγογράφηση και την υπερσυνταγογράφηση, οι υπεύθυνοι(ΕΟΦ) αρνούνται να τις καταργήσουν και προβληματίζει η άρνησή τους να αποδεχτούν την πρόταση οι φαρμακευτικές εταιρείες να καταθέτουν ένα μικρό ποσοστό σε μια δημόσια υπηρεσία π.χ τον ΕΟΦ, μέσω της οποίας να χρηματοδοτείται η εκπαίδευση των επιστημόνων με αντικειμενικά κριτήρια. Οι πριμοδοτήσεις είναι βέβαια προς όλες τις κατευθύνσεις. Για την διατήρηση των προνομίων τους, για ομιλίες σε Συνέδρια, ακόμη και προς Επιστημονικά και Συνδικαλιστικά σωματεία για την έκδοση φυλλαδίων και την οργάνωση Σεμιναρίων και Εκδηλώσεων με πολυτελή διαμονή στους συμμετέχοντες. Οι δε ασθενείς απογοητευμένοι από την κακοδιοίκηση των Νοσοκομείων σε μεγάλο ποσοστό καταφεύγουν στο φακελάκι για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των γιατρών ή να προχωρήσουν ποιο γρήγορα τις υποθέσεις τους.

H πολιτεία, οι συνδικαλιστικοί φορείς αλλά ιδιαίτερα τα πολιτικά στελέχη έχουν ευθύνη που δεν έχουν θέσει ακόμη ως πρώτο στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, με αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία να αναδειχτούν πρωταθλητές στη διαφθορά και το 2011 μεταξύ όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών. 

3. Στο Ε.Σ.Υ είναι απαραίτητο να δούμε την κρίση ως ευκαιρία, να γυρίσουμε σελίδα, να διαγράψουμε τον παλιό τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και νοοτροπίας. Ουσιαστικά απαιτείται η επανίδρυση του δημόσιου τομέα υγείας σε νέες βάσεις που θα στοχεύουν σε παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Απαιτείται επανασχεδιασμός της όλης λειτουργίας του ΕΣΥ και των Ασφαλιστικών Ταμείων και όχι μπαλώματα,για να αρχίσουμε να λειτουργούμε σε στέρεες και υγιείς βάσεις.

Από τον επανασχεδιασμό του ΕΣΥ δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί ο τρόπος Διοίκησής του. Η αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης με την συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο Υπουργείο Υγείας ήταν ένα θετικό βήμα.

Είναι απαραίτητο πλέον:
 • Να εφαρμοστούν ενιαίοι κανόνες για όλο το σύστημα υγείας και να εφαρμοστεί ενιαία πολιτική παροχών. 
 • Η κεντρική Διοίκηση να ελέγχει την πορεία των Νοσοκομείων μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος με on line διασύνδεση. 
 • Το ESY net έπαιξε τον ρόλο του έδωσε τα πρώτα στοιχεία, αλλά έχει ξεπεραστεί όπως όλα τα συστήματα στα οποία γίνονται εκ των υστέρων καταχωρήσεις και όχι on line ενημερώσεις. 
 • Απαιτείται πλέον άμεση ενημέρωση από ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα
 • Ας υπάρξει επίσης έλεγχος για τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί την τελευταία δεκαετία για τα συστήματα μηχανοργάνωσης. Εκτός από το πάρτι των φαρμάκων μήπως είχαμε και το πάρτι της μηχανοργάνωσης; 
 • Να αναβαθμιστεί η λειτουργία των Νοσοκομείων και να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με στόχο την αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων. 
 • Χρειάζεται ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ και ίδρυση νέων φαρμακείων του, ώστε να αναλάβει τις ευθύνες του και να καλύπτει (ποιο οικονομικά και με καλύτερο έλεγχο) τις ανάγκες των ασφαλισμένων του για φάρμακα υψηλού κόστους. Τα φάρμακα υψηλού κόστους δεν είναι δυνατόν ο ΕΟΠΥΥ να τα μεταφέρει πότε στα Νοσοκομειακά φαρμακεία και πότε στα Ιδιωτικά Φαρμακεία σαν «την καυτή πατάτα».
4. Στην απαραίτητη ανασυγκρότηση και επανίδρυση του Δημόσιου τομέα Υγείας καθοριστικό ρόλο πρέπει να παίξουν τα στελέχη που κατέχουν πολιτικές θέσεις στο Υπουργείο και διορίζονται στις Διοικήσεις των μονάδων Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα της Υγείας στην χώρα μας είναι χρήσιμο να διαθέτει στελέχη με σχετική μόρφωση με τα θέματα της Υγείας και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία επιτυχημένης Διοίκησης μεγάλων διοικητικών μονάδων και οργανισμών. Ακόμη ποιο βασικό όμως είναι τα ανωτέρω στελέχη που διορίζονται σε πολιτικές θέσεις στο ΕΣΥ, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα κάνει την προσωπική τους επιλογή υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου και έχουν να δείξουν από την προϋπηρεσία τους περγαμηνές αντίστασης και αντιπαράθεσης με τα μεγαλοσυμφέροντα και τους διαπλεκόμενους με αυτά.

Δυστυχώς αποδεικνύεται καθημερινά ότι οι δεκάδες μελέτες που κοσμούν τα βιογραφικά ορισμένων πολιτικών στελεχών και η κομματική τους ένταξη δεν αρκούν για να αντισταθούν στα μεγαλοσυμφέροντα, για να εφαρμόσουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και να χειριστούν τα προβλήματα των Νοσοκομείων. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να κάνει την υπέρβαση και να καταργήσει τις πολιτικές θέσεις στις λειτουργικές θέσεις των Νοσοκομείων και η πρόσληψη των Manager να γίνεται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ αφού καθοριστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα ανωτέρω στελέχη, να μην αλλάζουν σε κάθε κυβερνητική αλλαγή και να ενταχτούν στο Σύστημα Αξιολόγησης που θα ισχύει για όλους τους Δημόσιους Υπαλλήλους...

5. Η προεκλογική περίοδος που διανύουμε είναι κατάλληλη για να απευθυνθούμε και εμείς στα πολιτικά στελέχη και να υπενθυμίσουμε ότι εάν θέλουν την αναβάθμιση και εξυγίανση του Ε.Σ.Υ και των Ασφαλιστικών Ταμείων, τότε πρέπει να αντιπαρατεθούν με σταθερότητα απέναντι στα οργανωμένα συντεχνιακά συμφέροντα που κυριαρχούν στον τομέα της υγείας. Να προτάσσουν το γενικό συμφέρον της χώρας. Ας κάνουν την επιλογή τους, δυστυχώς άλλος δρόμος δεν υπάρχει εάν θέλουμε να διατηρηθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
 • Να ασχοληθούν με τις μεταρρυθμίσεις και την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και να σταματήσουν τις αντιαναπτυξιακές και άδικες οριζόντιες περικοπές των μισθών και συντάξεων. 
 • Είναι δυνατόν να ετοιμάζουν μετά τις εκλογές και νέες μειώσεις στις συντάξεις και στο εφάπαξ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία να συνεχίζουν να πληρώνουν πολύ ακριβότερα από τα Νοσοκομεία αρκετά φάρμακα, επειδή οι Διοικήσεις τους δεν «καταδέχονται» να ζητήσουν εκπτώσεις από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις; 
 • Είναι δυνατόν στην πρόσφατα πολυδιαφημισμένη νέα αξιολόγηση των Νοσοκομείων να επιβραβεύουν τελικά τα Νοσοκομεία που αγοράζουν ακριβά χωρίς εκπτώσεις τα γενόσημα φάρμακα επειδή οι «σοφοί» από άγνοια ή σκοπιμότητα μέσω του ξεπερασμένου esynet υπολογίζουν και αξιολογούν την συμμετοχή τους στο σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης όχι σε ποσότητες αλλά σε αξίες, με αποτέλεσμα όποιος αγοράζει ακριβότερα τα γενόσημα να εξασφαλίζει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τους; 
6. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία,
 • για να μην μεταφέρουμε ένα τεράστιο οικονομικό βάρος στη νέα γενιά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 
 • για να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εξορθολογισμό των δαπανών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, -για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των ασθενών με τις νέες οικονομικές δυνατότητες, 
 • για να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται για τον διεθνή διασυρμό της χώρας μας, 
 • για να μην πτωχεύσει η χώρα μας. Η ποιο όμορφη χώρα του κόσμου, η χώρα με την ποιό σπουδαία ιστορία, δεν είναι δυνατόν ούτε να ξεπουληθεί σε τιμές ευκαιρίας, ούτε να έχει φτωχούς πολίτες. 
Ευχαριστώ, 

Τσακάλου Αλίκη 
Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 


Πηγή 

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Αλίκη Τσακάλου, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ