18/11/11

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions) για την προμήθεια 11 δραστικών ουσιών


Στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών.

Ο κύκλος αυτός ξεκίνησε τη Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.

DT_Farmaka_E AUCTION_18.11

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο Τύπου στον υπολογιστή σας και από ΕΔΩ.

Πηγή

ΕΠΥ