7/10/11

Εφαρμογή Νέου Μισθολογίου και Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί


Με την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων για την πληρωμή τους με βάση τον βαθμό τον οποίο κατέχουν.

Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί κατέχουν διαβαθμισμένες οργανικές θέσεις (με νόμο) με βαθμούς Επιμελητών - Διευθυντών.

Άρα η εφαρμογή του νέου Μισθολογίου και για τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, απαιτεί την έκδοση νόμου για την κατάργηση των υπαρχόντων βαθμών.

Διαφορετικά θα πρέπει να εξαιρεθούν και να υπαχθούν σε κάποιο Ειδικό Μισθολόγιο.

Εκτός εάν υπάρχει κάτι στο νέο Μισθολόγιο (Νόμος) και λύνει το θέμα.


Για προβληματισμό προς ΠΕΦΝΙ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ – NOSFAR

Νίκος Λάκκας


Πηγή

Κείμενο μέσω email από: Νίκος Λάκκας, Διευθυντής Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός, Γ. Ν. Α. «Ασκληπιείο Βούλας»