7/10/11

Το Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής τώρα και στο Διαδίκτυο!


Το "Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής" αναρτάται και online στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης.

Είναι αναρτημένα τα πλήρη τεύχη από το τεύχος Ιουλίου – Οκτωβρίου 2009 μέχρι και το πλέον πρόσφατο τεύχος Μαρτίου – Μαϊου 2011.

Η πρόσβαση στο Δελτίο γίνεται από την εισαγωγική οθόνη της ιστοσελίδας της ΠΕΦΝΙ επιλέγοντας το Μενού "Περιοδικό" επάνω Δεξιά στην ιστοσελίδα.

Πηγή

ΠΕΦΝΙ