18/10/11

Προτάσεις για τις φαρμακευτικές δαπάνες και ο καθοριστικός ρόλος των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών


Η χώρα μας παίζει την τελευταία της ευκαιρία για να μην πτωχεύσει.

Η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και του χρέους αποτελούν πλέον Εθνικό Πατριωτικό στόχο . Eιδικά στον τομέα της Υγείας τα ελλείμματα μπορούν να καλυφθούν με μέτρα εξορθολογισμού στον τομέα των προμηθειών και φαρμακευτικών δαπανών. Είναι επομένως πολύ θετική η απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας να ανοίξουν συνολικά την συζήτηση για το θέμα του φαρμάκου με στόχο την κατάρτιση μίας συνολικής και σταθερής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Αντικρίζοντας τις περικοπές στο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας μας του Σεπτεμβρίου, αισθανόμαστε αδικία και δεν κατανοούμε τις επιφυλάξεις και τις αναστολές για να εφαρμοστεί έγκαιρα η νέα φαρμακευτική πολιτική και οι νόμοι, που θα πρόσφεραν μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους στο Δημόσιο από τις περικοπές των μισθών. Παρά την συνεισφορά μας για την εφαρμογή της νέας φαρμακευτικής πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων για τον Δημόσιο τομέα Υγείας, αισθανόμαστε ακόμη μεγαλύτερη αδικία όταν διαπιστώνουμε ότι η πολιτεία μας αγνοεί συστηματικά ως κλάδο στις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου και δεν έχει απαντήσει στις δικαιολογημένες ανησυχίες των Νοσοκομειακών φαρμακοποιών και τα απολύτως δικαιολογημένα θεσμικά αιτήματα του κλάδου μας όπως εκφράστηκαν με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΠΕΦΝΙ . Είναι η κατάλληλη στιγμή η πολιτεία να αναγνωρίσει τον ρόλο στο ΕΣΥ των 250 Νοσοκομειακών φαρμακοποιών που διαχειρίζονται 1,3 δις. Ευρώ, δηλαδή το 25% περίπου των λειτουργικών δαπανών των Νοσοκομείων.

Έχοντας σημαντική συνεισφορά στην ορθή διαχείριση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών , με μικρό λειτουργικό κόστος περίπου 3% στον κύκλο εργασιών των Νοσοκομειακών φαρμακείων, προσφέρουν σημαντικά έσοδα στο ΕΣΥ.

Η πολιτεία πρέπει να αποδεχτεί τις προτάσεις της ΠΕΦΝΙ και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με τον κλάδο μας. Να διατηρήσουμε το βαθμολόγιο μας και να εξαιρεθούμε από την εργασιακή εφεδρεία.

Η συμμετοχή των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών είναι καθοριστική στην επεξεργασία και την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στον τομέα του φαρμάκου. Επειδή η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής δεν κάλεσε τους εκπροσώπους του κλάδου μας να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις της και να αναπτύξουν τις προτάσεις μας σχετικά με την Φαρμακευτική πολιτική, ως συμβολή στην κατάρτιση του συνολικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος για το φάρμακο καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις που είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης και πολύχρονης εμπειρίας.

1.Η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων και η διάθεσή τους στους ασθενείς αποτελεί μεγάλο πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στα οικονομικά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας , αλλά κυριότερα στην υγεία των ασθενών.

α. Η πολιτεία και ιδιαίτερα ο ΕΟΦ έχoυν υποχρέωση να προστατεύσουν τους ασθενείς από συμφέροντα που διαδίδουν παραπλανητικά προπαγανδιστικά επιχειρήματα με τα οποία προσπαθούν να τους στρέψουν να διεκδικούν την χορήγηση σκευασμάτων που δεν έχει ακόμη αποδειχτεί επιστημονικά η αποτελεσματικότητά τους.

β. Είναι επιτακτική ανάγκη να καταρτιστούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ανά ασθένεια που θα προστατεύουν τους ασθενείς από επικίνδυνους αυτοσχεδιασμούς και φυσικά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας από την χωρίς επιστημονικό λόγο οικονομική αιμορραγία.

γ. Να υπάρξει καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας ( άρθρο 8 §4 του ν. 3457/2006) που δεν επιτρέπει τη συνταγογράφηση εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας.

δ. Το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης να απορρίπτει κάθε συνταγή με φάρμακα που οι εγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις τους δεν αντιστοιχούν με τη διάγνωση της ασθένειας.

ε. Στο φύλλο οδηγιών χρήσης που περιέχει οδηγίες για τους χρήστες και περιέχεται στη συσκευασία κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος, να αναφέρονται με ακρίβεια οι εγκεκριμένες ενδείξεις σύμφωνα με το SPC κάθε φαρμάκου ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στον χρήστη να ελέγχει εάν τα φάρμακα που του χορηγούνται είναι εγκεκριμένα για την ασθένειά του.

ζ. Τα Νοσοκομεία πρέπει να μετατραπούν σε αξιόπιστα κέντρα κλινικών μελετών και σε αυτό τον στόχο θα συμβάλλει καθοριστικά εάν τους υπεύθυνους και τις επιστημονικές ομάδες ανά κλινική μελέτη τους καθορίζουν τα Επιστημονικά Συμβούλια με αντικειμενικά κριτήρια και όχι οι Φαρμακευτικές Εταιρείες.

η. Η έγκριση παρηγορητικών θεραπειών δεν πρέπει να εξελιχτεί με την έγκριση του ΕΟΦ, από διαδικασία της παρηγορητικής θεραπείας για συγκεκριμένους ασθενείς, σε δυνατότητα μαζικής συνταγογράφησης φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων.

2. Άμεση δημιουργία του παρατηρητήριου τιμών των φαρμάκων για την παρακολούθηση των τιμών στις χώρες της Ε.Ε και η ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ώστε να αναπροσαρμόζονται άμεσα οι τιμές στην χώρα μας με βάσει τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών των χωρών της Ε.Ε και να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια. Οι τιμές των φαρμάκων δεν πρέπει να διαμορφώνονται μετά από δηλώσεις των ίδιων των φαρμακευτικών εταιρειών. Όσο υψηλό να είναι το κόστος για να έχουμε με επίσημο τρόπο τις τιμές χοντρικής των φαρμάκων στις χώρες της Ε.Ε το όφελος θα είναι σίγουρα πολλαπλάσιο. Εάν δεν λειτουργεί το παρατηρητήριο για να έχουμε έγκαιρες αναπροσαρμογές ανά τετράμηνο, τότε είναι φυσικό ενώ ο νόμος 3840/31-3-2010 (άρθρο 14) προβλέπει τον μέσο όρο από τις τρεις φθηνότερες, τα ευρήματα τελικά να αποδεικνύουν ότι έχουμε από τις υψηλότερες τιμές στα φάρμακα σε όλη την Ευρώπη.

3. Στην Ελλάδα πρώτοι σχεδόν από όλους εισάγουμε τα φάρμακα , αρκεί να έχουν πάρει τιμές από τρεις χώρες της Ε.Ε , με αποτέλεσμα το δείγμα να είναι μικρό και οι φαρμακευτικές εταιρείες μεθοδεύουν να είναι και από χώρες που έχουν υψηλές τιμές . Να εισάγονται τα φάρμακα μόνο όταν έχουν πάρει τιμές από 5 τουλάχιστον χώρες της Ε.Ε. Να είμαστε η έκτη χώρα από τις 27 της Ε.Ε που θα εισάγει τα φάρμακα ώστε να λειτουργεί από την αρχή η νομοθεσία για τον καθορισμό των τιμών από τον μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ε.Ε.

4. Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις νοσοκομειακές συσκευασίες των φαρμάκων που εξασφαλίζει την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς και που θα μείωνε τις τιμές των φαρμάκων κατά 12% (Α.Δ. 7/2009, άρθρο 342), αναβάλλεται γιατί ο ΣΦΕΕ ζητάει συνεχείς αναβολές για να προσαρμοστεί στην νομοθεσία. Και όμως έχουν περάσει δέκα χρόνια μετά την Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/83/ΕΚ, περίπου έξι χρόνια μετά την Διυπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/83657 της 24 Ιανουαρίου 2006, τρία χρόνια μετά την απόφαση του ΕΟΦ και 12 μήνες από την θετική απόφαση του Υπουργού κ. Λοβέρδου στις 26/10/2010 που αναφέρει: «Αποφασίζουμε την εφαρμογή της νοσοκομειακής συσκευασίας για τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα… Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να προσαρμοστούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης μέχρι την 31-12-2010 για να μπορούν να διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα». Στις 10/05/2011 ο κ. Τιμοσίδης με απόφασή του αναφέρει: «Κατά την πρώτη εφαρμογή και για ένα έτος από την απόφαση οι νοσοκομειακές συσκευασίες δύναται να παρέχονται με μειούμενη τιμή ανά μονάδα δόσης».

Οι φαρμακευτικές εταιρείες δύναται να εφαρμόσουν την αγορανομική διάταξη έως 31/12/2011. Έγινε η απαραίτητη προετοιμασία από τους υπεύθυνους για την εφαρμογή της απόφασης για την Νοσοκομειακή συσκευασία; Το συμφέρον των Ασφαλισμένων , των Νοσοκομείων και των Ασφαλιστικών Ταμείων επιβάλει να μην δοθεί και άλλη αναβολή από 1/1/2012. Είναι δυνατόν να χρειάζεται ο ασθενής τέσσερα χάπια και να του χορηγούνται πολλαπλάσιες ποσότητες;

5. Ο νόμος για τους διαγωνισμούς στα φάρμακα ψηφίστηκε από την Βουλή το 2007 (ν. 3580/2007), ξαναψηφίστηκε το 2010 (Νομοθετικό Κείμενο: Ν. 3846/10 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 66/Α/11.5.2010),αποφασίστηκε με υπουργική απόφαση το 2011 (ΔΥΓ3α/οικ. 14801 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 317/Β/25.2.2011).

Έπρεπε να φτάσουμε στην οικονομική καταστροφή για να αρχίσουν επιτέλους οι διαγωνισμοί στα φάρμακα μετά την θετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας στις 19/10/2011 ; Τα εκπληκτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τρεις δραστικές ουσίες σε τρία νοσοκομεία των Αθηνών επιβάλουν να αρχίσουν άμεσα οι διαγωνισμοί και από τις 7 ΥΠΕ μαζί με την ΕΠΥ, για να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και να γίνουν για όλες τις απροστάτευτες από διπλώματα ευρεσιτεχνίας δραστικές ουσίες, γιατί η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα φάρμακα ισότιμα.

Να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει ανταγωνισμός και να προχωρήσουμε στην δεύτερη φάση με διαπραγματεύσεις ανά θεραπευτική κατηγορία όπου πρέπει να κληθούν και τα αντίστοιχα πρωτότυπα φάρμακα που προστατεύονται από πατέντες να δώσουν εκπτώσεις επιπλέον των νοσοκομειακών τιμών με κίνητρο, όπου είναι δυνατό επιστημονικά,την μεγαλύτερη συμμετοχή τους στα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις βασικές ασθένειες.

6. Καθυστερεί ενώ δεν έχει καθόλου κόστος η συνταγογράφηση με την δραστική ουσία που αντιμετωπίζει την διαπλοκή, λόγω των αντιδράσεων από τα συντεχνιακά συμφέροντα. Η συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία ανταποκρίνεται στο δίκιο αίτημα ότι στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών στο Ε.Σ.Υ, το δίκιο είναι να θιχτεί πρώτα η διαφθορά και η διαπλοκή.

Η αντιμετώπιση της διαπλοκής και της συναλλαγής που αποδεδειγμένα οδηγεί στην σπατάλη και την υπερσυνταγογράφηση που βλάπτει την υγεία των ασθενών, θα συμβάλει καθοριστικά και στην μείωση των φαρμακευτικών δαπανών.

Η συνταγογράφηση με δραστική ουσία δεν θίγει την ευθύνη που έχουν αποκλειστικά οι γιατροί για τη συνταγογράφηση της πλέον κατάλληλης φαρμακευτικής θεραπείας για τους ασθενείς. Θίγει αποκλειστικά την συναλλαγή μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών και ορισμένων γιατρών για να προωθούν ανά φάρμακο συγκεκριμένες εμπορικές ονομασίες ακόμη και εάν είναι αρκετά ακριβότερες από άλλες επιβαρύνοντας αδικαιολόγητα χωρίς επιστημονικό λόγο τα Νοσοκομεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ασθενείς. Η συνταγογράφηση με δραστική ουσία δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της εστίας της διαπλοκής από τα ιατρεία στα φαρμακεία.

Η πολιτεία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Νοσοκομεία πρέπει να αποφασίζουν για τις εμπορικές ονομασίες με τις οποίες θα χορηγούνται τα φάρμακα που συνταγογραφούν οι γιατροί. Να αποφασίζουν με αντικειμενικές και αδιάβλητες διαδικασίες , με διαπραγματεύσεις και διεθνείς διαγωνισμούς και τότε το οικονομικό όφελος θα είναι τεράστιο .

Η συνταγογράφηση με δραστική ουσία να συνδυαστεί με την οδηγία να χορηγείται το σκεύασμα εκείνο το οποίο έχει επιλεγεί από το Νοσοκομείο, είτε κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού, είτε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μεταξύ των ουσιωδών όμοιων φαρμάκων που διαθέτει ως απόθεμα το Φαρμακείο του Νοσοκομείου και μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή του συστήματος μηχανοργάνωσης να γίνεται αυτόματα η προσθήκη της ανάλογης εμπορικής ονομασίας σε κάθε δραστική ουσία που συνταγογραφούν οι γιατροί.

7. Πως απάντησε μέχρι τώρα ο ΕΟΦ στην απαράδεκτη κατάσταση που προσβάλει την αξιοπρέπεια των επιστημόνων γιατί θα πρέπει να συναλλάσσονται προσωπικά με τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά συνέδρια και κλινικές μελέτες ; Είναι δυνατόν να δεχόμαστε την σημερινή εποχή να αποφασίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ποιοί γιατροί, φαρμακοποιοί ακόμη και νοσηλευτές υπάλληλοι των Νοσοκομείων, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά συνέδρια και να μην αποφασίζουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων και τα Επιστημονικά Συμβούλια με αντικειμενικά κριτήρια; Κανείς δεν αρνείται την συμβολή και τις χορηγίες των φαρμακευτικών εταιρειών για την εκπαίδευση των επιστημόνων αλλά πρέπει να γίνεται με κανόνες και να μην αποτελεί αντικείμενο προσωπικής συναλλαγής. Οι χορηγίες πρέπει να δίνονται σε ένα δημόσιο φορέα ο οποίος να τις κατανέμει αναλογικά ανά Νοσοκομείο και Ασφαλιστικό Ταμείο. Ο ΕΟΦ απαντώντας αναφέρει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 86 επί της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ) ότι οι χορηγίες πρέπει να κατευθύνονται στους επιστήμονες που έχουν σχέση με την συνταγογράφηση και την διακίνηση των φαρμάκων. . Άλλο είναι που θα κατευθύνονται οι χορηγίες και άλλο ποιος αποφασίζει ποιά από τα στελέχη του ιατρικού τομέα θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά συνέδρια.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συστήσει στα κράτη – μέλη της Ε.Ε., για την αντιμετώπιση της αύξησης των φαρμακευτικών δαπανών να αυξήσουν το ποσοστό των generics στην κατανάλωση, διότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα όμοια και πολύ φθηνότερα. Την ανωτέρω σύσταση εφαρμόζουν όλες οι χώρες με ισχυρή οικονομία, όπως η Γερμανία, η Γαλλία κ.α. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έθεσε ως στόχο, μέχρι το τέλος του 2011 τουλάχιστον το 50% των φαρμάκων (σε φαρμακευτικές δόσεις) που χρησιμοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία να είναι γενόσημα και off patent πρωτότυπα. Όλες οι χώρες από τις οποίες ζητάμε δανεικά έχουν πετύχει υψηλότερα ποσοστά. Στην χώρα μας γιατί δεν μπορούμε να το πετύχουμε; Τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας που είναι και στόχος του μνημονίου, αρνούνται να ανοίξουν ακόμη και ως θέμα συζήτησης με τι μέτρα θα μεταφερθεί σημαντικό μερίδιο της φαρμακευτικής αγοράς από τα πρωτότυπα που προστατεύονται από πατέντες ,στα γενόσημα φάρμακα. Η προώθηση των γενοσήμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων πρέπει να ενταχτεί στην πολιτική οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, στην μείωση της ανεργίας, στην κοινωνική πολιτική για την μείωση της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα, και στην μείωση των φαρμακευτικών δαπανών των Νοσοκομείων και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

α) Τα στελέχη επίσης που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ποιότητας των φαρμάκων στον ΕΟΦ, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η παραπλανητική προπαγάνδα που εξελίσσεται στην χώρα μας και παρουσιάζει τα γενόσημα ως φάρμακα μειωμένης αποτελεσματικότητας. Αντίθετα παρατηρούμε ότι σιωπούν ακόμη και στην συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής για το Φάρμακο όταν βουλευτές μίλησαν για τον κίνδυνο από δραστικές ουσίες προερχόμενες από την Ινδία. Αγνοούν ότι πολλά φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών παράγονται από δραστικές ουσίες προερχόμενες από την Ινδία, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα διότι η μεγάλη αυτή χώρα με μεγάλη παράδοση στην φαρμακοβιομηχανία προμηθεύει με φάρμακα τα 3/5 του πλανήτη, έχοντας άριστα και πιστοποιημένα συστήματα ελέγχου της ποιότητας των φαρμάκων;

β) Στο μνημόνιο έχει τεθεί ως στόχος το 50% της συνολικής κατανάλωσης των φαρμάκων να είναι γενόσημα. Μέσο για την επιτυχία του ανωτέρω στόχου πρέπει να είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα μέσω των οποίων πρέπει να ξεπεραστεί η εσφαλμένη νοοτροπία ότι «ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα ανεξάρτητα από το κόστος και χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του την σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας».

γ) Να τεθούν στόχοι ανά κλινική στα Νοσοκομεία ώστε να αναλάβουν ευθύνες και οι κ. Διευθυντές των κλινικών. Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην διακίνηση των φαρμάκων πρέπει να βρούμε επιστημονικές λύσεις μέσα στις σημερινές οικονομικές δυνατότητες της πολιτείας, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών για φαρμακευτική περίθαλψη.

δ) Ο ΕΟΦ να διευκολύνει χρονικά την είσοδο των νέων γενοσήμων στην φαρμακευτική αγορά, διενεργώντας έγκαιρα τους απαραίτητους ελέγχους.

ε) Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα υποκατάστασης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και στους ιδιώτες φαρμακοποιούς, δηλαδή να έχουν την δυνατότητα να χορηγήσουν στους ασθενείς αντί του συνταγογραφούμενου φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος κάποιο άλλο ουσιωδώς όμοιο και ισοδύναμο με άλλη εμπορική ονομασία φθηνότερο, όχι αυθαίρετα αλλά εφαρμόζοντας τις οδηγίες των Ασφαλιστικών Ταμείων.

ζ) Μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων από το 25% στα γενόσημα φάρμακα.

9. Πρέπει να πετύχουμε!!! Είναι εθνικό και πατριωτικό το καθήκον μας να μην αφήσουμε να πτωχεύσει η ποιο όμορφη χώρα του κόσμου!!!

Είναι απαραίτητο επίσης να γίνει επιτέλους οικονομικός έλεγχος για τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων και των υλικών, για την μη τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων έως το 2010 και συγχρόνως να γνωρίσουμε ποιους πληρώνουμε για τα υποβρύχια, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την SIEMENS κ.τ.λ.

Ναι !!! Οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιοί έχουν ποινικές ευθύνες για τον διεθνή διασυρμό της χώρας μας.

Τσακάλου Αλίκη
Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Πηγή

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Αλίκη Τσακάλου, Διευθύντρια του Φαρμακείου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ