19/10/11

Νέο διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 18-10-11 με Ορθή ΕπανακοινοποίησηΑναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ αρχείο με διορθωμένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι:

Άρθρο 1

Εκδίδουμε το κάτωθι Διορθωτικό Δελτίο, του από 4-8-11 (σχετικό 20) Δελτίου Τιμών φαρμάκων και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την 18-10-2011 και για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες απο την 19-10-2011.


Το Αρχείο μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.

Την Απόφαση μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας από ΕΔΩ.


Πηγή

ΥΥΚΑ