30/9/11

Διευκρινίσεις για την εκτέλεση και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση συνταγών ΤΥΔΚΥ


Αρ. Πρωτ.: 29399 27/9/2011

Σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν για το ΤΥΔΚΥ και όσον αφορά τις εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση εκ μέρους του ιατρού της σφραγίδας «συμβεβλημένος ΟΠΑΔ».

2. Το ΤΥΔΚΥ δέχεται εντολές τόσο από το συνταγολόγιο φαρμάκων όσο και ηλεκτρονικές, οι οποίες όταν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ απαιτούν θεώρηση με προσκόμιση του τελευταίου συνταγολογίου και βιβλιαρίου του ασθενούς.

3. Οι εντολές που προέρχονται από τα συνταγολόγια εκτελούνται κατά τα γνωστά.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές είναι πιθανόν να φέρουν την ένδειξη ΟΠΑΔ. Ο ΠΙΣ έχει ενημερωθεί προκειμένου οι ιατροί να διορθώνουν την ένδειξη αυτή και να γράφουν ΤΥΔΚΥ, προς διευκόλυνση των φαρμακοποιών που εκτελούν τις συνταγές.

Πάντως, θα γίνουν δεκτές και συνταγές οι οποίες δε φέρουν αυτή τη διόρθωση αρκεί ο φαρμακοποιός να ελέγξει, ως οφείλει το βιβλιάριο και τον Α.Μ. του ασφαλισμένου και να πιστοποιήσει ότι ανήκει στο ΤΥΔΚΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές θα πρέπει προσωρινά να εκτελούνται χειρόγραφα στο έντυπο που έχει εκδώσει ο ιατρός και να μην καταχωρούνται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή να αντιμετωπίζονται ως χειρόγραφες. Η υποβολή τους θα γίνεται στο ΤΥΔΚΥ όπου θα καταχωρούνται στην κατάσταση μαζί με τις συνταγές που προέρχονται από το συνταγολόγιο.

Σε περίπτωση που τέτοιες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές έχουν εκ παραδρομής εκτελεστεί και υποβληθεί στον ΟΠΑΔ, αυτές θα επιστρέφονται από τον ΟΠΑΔ στους φαρμακοποιούς , οι οποίοι θα μπορούν να τις υποβάλουν πρώτες στην κατάσταση του επόμενου μήνα για τον οποίο θα καταθέσουν συνταγές στο ΤΥΔΚΥ.

Πηγή

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς