28/9/11

Συνταγογράφηση με δραστική και ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού


Η θεσμοθέτηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων με την δραστική ουσία έχει αναδειχθεί σαν μείζον θέμα διαφωνιών και αντεκλίσεων μεταξύ φορέων, συλλόγων, υπουργείων. Κατά την άποψη μας θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο και από την επιστημονική θεώρηση του θέματος και από τα αποτελέσματα που θα έφερνε στην ποιότητα της δημόσιας υγείας και στον εξορθολογισμό των δαπανών.

Με αυτή την πεποίθηση πήραμε σαν φαρμακευτικό τμήμα την πρωτοβουλία της εφαρμογής στο Νοσοκομείο μας.

Η επιτροπή φαρμάκου αποφάσισε την αξιολόγηση των απαραίτητων φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία και την επιλογή των ιδιοσκευασμάτων με βάση την χαμηλότερη τιμή. Επιλέχθηκε ένα ιδιοσκεύασμα ανά δραστική, οδό χορήγησης και περιεκτικότητα. Η διαδικασία αυτή έφερε σαν αποτέλεσμα την μείωση των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων (640 ιδιοσκευάσματα) και την απλοποίηση της συνταγογράφησης με λιγότερα σφάλματα και επιπλοκές στους ασθενείς εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων.

Η διαδικασία της συλλογής των οικονομικών προσφορών και της επιλογής των ιδιοσκευασμάτων γίνεται αποκλειστικά στο φαρμακείο. Τα στοιχεία ( προσφορές και συγκριτικοί πίνακες) είναι διαθέσιμα.

Η συνταγογράφηση εμπορικών σκευασμάτων έχει γίνει συνήθεια και καθεστώς για πολλά χρόνια στα ελληνικά νοσοκομεία για ευνόητους λόγους διογκώνοντας τις φαρμακευτικές δαπάνες. Η αλλαγή εφόσον δεν συνοδεύεται από την βούληση της πολιτείας κάνει κουτσά βήματα. Η προσπάθεια πού έγινε στο Νοσοκομείο μας απέδειξε ωστόσο ότι το εγχείρημα δεν είναι τόσο δύσκολο και ότι στον επιστημονικό κόσμο υπάρχει αξιοπρέπεια. Ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού θα μπορούσε να είναι καταλυτικός προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρότι η συνταγογράφηση της δραστικής δεν έχει υιοθετηθεί από όλα τα κλινικά τμήματα του νοσοκομείου μας και ο φαρμακοποιός αναγκάζεται σε αρκετές συνταγές να προσθέτει την δραστική ουσία του φαρμάκου, η προσπάθεια αυτή απέδωσε και βελτίωσε την διαδικασία διαχείρισης του φαρμάκου στο νοσοκομείο. Τα αποτελέσματα στο τομέα του εξορθολογισμού των δαπανών είναι εντυπωσιακά αφού η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 40% σε ένα χρόνο. Εξάλλου ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού αναβαθμίστηκε όσον αφορά στην επιστημονική και κοινωνική του προσφορά.

Για το φαρμακευτικό τμήμα

Μπούλη Παρασκευή
Νοσοκομειακός φαρμακοποιός του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»


Πηγή

Κείμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από: Μπούλη Παρασκευή, Νοσοκομειακός φαρμακοποιός του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα»