9/9/11

Οίκος Ναύτου - Εκτέλεση συνταγών από τα Δημόσια Νοσοκομεία


Από το Γραφείο της Προέδρου του Οίκου Ναύτου, κ. Μαρίας Δίπλα, κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ το έγγραφο που ακολουθεί και αναφέρεται στην εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούς του Οίκου Ναύτου.