23/8/11

Τοποθετήσεις Προέδρων ΕΚΕΒΥΛ και ΕΚΕΑ, Διοικητών 4ης -6ης ΥΠΕ, αναπληρωτή διοικητή 7ης ΥΠΕ και νέος κατάλογος δοικήσεων νοσοκομείων ΕΣΥ


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει  ότι διοικητής της 4ης ΥΠε αναλαμβάνει  ο κ. Κων/νος Τσιτουρίδης, διοικητής της 6ης ΥΠε αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Κατσικόπουλος, ενώ αν. Διοικητής της 7ης ΥΠε τοποθετείται ο κ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης
Νέος πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),αναλαμβάνει ο κ. Λεωνίδας Ανωμερίτης, ενώ νέος πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) ο κ. Παναγιώτης Γκούμας.

Επίσης μετά την αναδιάταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι διοικήσεις των νοσοκομείων, διαμορφώνονται ως εξής :

Τοποθετήσεις Προέδρων, Διοικητών και νέος κατάλογος δοικήσεων νοσοκομείων ΕΣΥ

Πηγή

ΥΥΚΑ