4/7/11

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας


Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 17 Δεκεμβρίου 2011 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη μεγάλη προσέλευση των επιστημόνων υγείας στα Συνέδρια που προηγήθηκαν, ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με την πραγματοποίηση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου επιχειρεί τη διερεύνηση και την αξιολόγηση των δεδομένων, που προκύπτουν στον υγειονομικό τομέα, μετά την εφαρμογή του Μνημονίου.

Ειδικότερα το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών ελέγχου και αξιολόγησης στον υγειονομικό τομέα, με την αναδιάταξη των υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής αγοράς, τον επαναπροσδιορισμό της ασφάλισης υγείας, τα όρια της κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα, υπό το πρίσμα των ευρύτερων ανακατατάξεων και της οικονομικής συγκυρίας.

Η επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει Συμπόσια, Εργαστήρια, Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Στρογγυλές Τράπεζες, όπου θα συζητηθούν εξειδικευμένα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, με εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, σε συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και πανεπιστήμια αναγνωρισμένου κύρους. Η διεξαγωγή Ειδικών Φροντιστηρίων που απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες υγείας, εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην επιστημονική κατάρτιση και ενημέρωσή τους. Επιπλέον, η διαδραστική συμμετοχική συνεδρία παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου ακόμα και εκτός του συνεδριακού χώρου.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής και να συμμετάσχετε ενεργά στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά τις Πολιτικές Υγείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος

Κοσμήτωρ ΕΣΔΥ
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου


Επιστημονικό Πρόγραμμα 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση των επιδράσεων στο χώρο της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας μετά την ένταξη της χώρας μας στο Μηχανισμό Στήριξης, καθώς και των νέων δεδομένων υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης με βάση την αναζήτηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ισότητας και με στόχο την αξιοποίηση τους στη διαμόρφωση της εθνικής υγειονομικής πολιτικής στην κλινική πρακτική, στις υγιειονομικές παρεμβάσεις και στην ανασυγκρότηση των υπηρεσιών υγείας.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται υπό διαμόρφωση και θα βασίζεται στα εξής βασικά θεματικά πεδία:
 • Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στο Σύστημα Υγείας
 • Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υγείας και Χάρτης Υγείας
 • Ολοκληρωμένα Δίκτυα Φροντίδας Υγείας και ΕΟΠΥΥ
 • Μέθοδοι Ελέγχου του Κόστους στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Ασφάλιση Υγείας και Υγειονομικές Αγορές μετά τον ΕΟΠΥΥ
 • Αποδοτικότητα των Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Εισαγωγή Τιμολόγησης των Ιατρικών Πράξεων και Εργαστηριακών Εξετάσεων
 • Εναλλακτικές Δομές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία Ημέρας, Νοσηλεία στο Σπίτι)
 • Αγορά του Φαρμάκου: Νέα Δεδομένα υπό το φως της Κρίσης
 • Ιατρική Δημογραφία και Εκπαίδευση
Προσυνεδριακό Πρόγραμμα

Ειδικά Φροντιστήρια, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
 • Προηγμένες Σπουδές στην Οικονομική αξιολόγηση της Βιοιατρικής & Φαρμακευτικής
 • Τεχνολογίας Υγείας
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Διαχείριση Φαρμακευτικής Φροντίδας
 • Το Audit στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Σύνταξη Ερευνητικών Προτάσεων και Πρωτοκόλλων για τις Επιστήμες Υγείας

Περιορισμένος αριθμός θέσεων! Δηλώστε συμμετοχή εδώ!

Σημαντικές ημερομηνίες

Εγγραφές

Λήξη Α' περιόδου προεγγραφών: 24 Οκτωβρίου 2011

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε

Υποβολή Περιλήψεων

Λήξη υποβολής περιλήψεων: 14 Οκτωβρίου 2011

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε την περίληψή σας

Πηγή

http://www.healthcongress.gr/