26/6/11

Κατευθυντήριες οδηγίες για καλή άσκηση της Φαρμακευτικής


Η Διεθνής Φαρμακευτική Ομοσπονδία (International Pharmaceutical Federation) ενέκρινε για πρώτη φορά τις κατευθυντήριες οδηγίες για καλή πρακτική της Φαρμακευτικής το 1993. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν ως σημείο αναφοράς που έχουν σκοπό να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές φαρμακευτικές ενώσεις, κυβερνήσεις και διεθνείς φαρμακευτικές ομοσπονδίες για να καταρτίσουν εθνικά αποδεκτά πρότυπα ορθής Φαρμακευτικής πρακτικής.

Η αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου αυτού εγκρίθηκε από την ΠΟΥ το 1997 και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της FIP το 1997. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στη φαρμακευτική περίθαλψη που παρέχεται από τους φαρμακοποιούς.

"Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να μετακινηθούν από τη θέση τους πίσω από τον πάγκο και να αρχίσουν να παρέχουν φροντίδα στο κοινό και όχι μόνο χάπια.

Δεν υπάρχει μέλλον στην απλή διανομή φαρμάκων.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί και θα αναληφθεί από το διαδίκτυο, μηχανές και /ή καλά εκπαιδευμένους τεχνικούς.

Το γεγονός ότι οι φαρμακοποιοί έχουν μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση και λειτουργούν ως επαγγελματίες υγείας, τους δίνει μια βαρύτητα στο να εξυπηρετούν καλύτερα την κοινότητα από ό,τι κάνουν σήμερα."
(Αυτό το σχόλιο αναφέρεται στην vii σελίδα των οδηγιών).

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν για τα εθνικά πρότυπα που θα καθοριστούν, την:

  • προαγωγή της υγείας
  • προμήθεια των φαρμάκων, ιατρικών συσκευών, αυτονομίας των ασθενών
  • βελτίωση της συνταγογράφησης και την ιατρική χρήση από τις δραστηριότητες των φαρμακοποιών

Το έτος 2009 ήταν ένα μεταβατικό έτος από την τρέχουσα διαδικασία στη νέα διαδικασία όσον αφορά την προετοιμασία της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της δήλωσης περί ορθής Φαρμακευτικής πρακτικής. Η FIP έχει αναπτύξει μια νέα διαδικασία, προκειμένου να συμμετέχουν οργανώσεις μέλη της FIP. Ως εκ τούτου, στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 στο συνέδριο της FIP στην Κωνσταντινούπολη, το Συμβούλιο εξέδωσε ένα νέο έγγραφο αναφοράς.

Εκτός από τη συμμετοχή FIP στην Καλή Πρακτική Άσκησης της Φαρμακευτικής μέσα από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η FIP μαζί με την ΠΟΥ έχει δημοσιεύσει από κοινού ένα εγχειριδίου με τίτλο:

"Ανάπτυξη επαγγέλματος του φαρμακοποιού - Η εστίαση στην περίθαλψη των ασθενών"Αυτό το εγχειρίδιο ορίζει το νέο πρότυπο του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Στόχος της είναι να 
 να εκπαιδεύσει τους φοιτητές της φαρμακευτικής και να καθοδηγήσει τους φαρμακοποιούς, στην πράξη, να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους. Το εγχειρίδιο, που συγκεντρώνει πρακτικά εργαλεία και τη γνώση, έχει γραφτεί σε απάντηση σε μια ανάγκη για τον καθορισμό, την ανάπτυξη και δημιουργία μιας παγκόσμιας κατανόησης της φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αγγλική έκδοση: «Developing pharmacy practice - A focus on patient care" 


Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε τη γαλλική έκδοση: "Élargir la pratique pharmaceutique - Recentrer les soins sur les patients" 


Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την ισπανική έκδοση: «Desarrollo de la Practica de Farmacia - Centrada en la atención del paciente" 


Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε τη ρωσική έκδοση: "Развитие фармацевтической практики: фокус на пациента" Πηγή

FIP