15/6/11

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τις απόψεις επαγγελματιών υγείας και ασθενών σχετικά με την τηλε-υγεία


Το έργο Chain of Trust άρχισε τον Ιανουάριο του 2011 , με γενικό στόχο την αξιολόγηση της προοπτικής των κυριοτέρων τελικών χρηστών των υπηρεσιών Τηλε-υγείας σε όλη την ΕΕ για να εξακριβωθεί το αν και με ποιούς τρόπους οι απόψεις έχουν εξελιχθεί από την αρχική ανάπτυξη της Τηλε-υγείας και ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υφίστανται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αποδοχής για αυτού του καινοτόμου είδους υπηρεσίες Το έργο Chain of Trust χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένα από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων είναι η ολοκλήρωση αυτής της διαδικτυακής έρευνας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι απόψεις των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας (ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές και φαρμακοποιοί) για τη χρήση των υπηρεσιών Τηλε-υγείας. Η έρευνα απευθύνεται τόσο σε χρήστες όσο και μη χρήστες των υπηρεσιών Τηλε-υγείας. Θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να συμπληρώσετε αυτή την έρευνα, με βάση τη δική σας εμπειρία ή γνώμη.

Σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην έρευνα, καθώς και οι πληροφορίες του εγγράφου στον ερωτώμενο, θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Η υλοποίηση του έργου Chain of Trust θα οδηγήσει σε μια αξιολόγηση των απόψεων, των αναγκών, των οφελών και των εμποδίων που σχετίζονται με την Τηλε-υγεία με βάση τη σκοπιά των ασθενών και των επαγγελματιών της υγείας. Το σχέδιο θα έχει ως στόχο την σημαντική ενίσχυση του επίπεδου της ευαισθητοποίησης και της εμπιστοσύνης για όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Επιπρόσθετα οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις θα αποτελέσουν ένα μοναδικό εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα.


Το έργο Chain of Trust χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΕ και θα διαρκέσει για 24 μήνες έως και τον Δεκέμβριο του 2012. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:
Η κοινοπραξία του έργου σας ευχαριστεί πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας που είναι απολύτως αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου!

  • Το Ερωτηματολόγιο για τους Επαγγελματίες Υγείας είναι ΕΔΩ
  • Το Ερωτηματολόγιο για τους Ασθενείς είναι ΕΔΩ

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: www.chainoftrust.eu


Πηγή

http://www.chainoftrust.eu/