13/5/11

Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της Νοσοκομειακής Συσκευασίας στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία


Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΕΦΝΙ η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της Νοσοκομειακής Συσκευασίας των φαρμάκων.

Σύμφωνα με την Απόφαση είναι υποχρεωμένες οι Φαρμακευτικές Εταιρίες να παρέχουν προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ τα φάρμακά τους, που είναι σε στερεά μορφή, σε Νοσοκομειακές Συσκευασίες. Στην Απόφαση, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι:

α. Τα εγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα στερεής μορφής, όπως δισκία, κάψουλες,
υπόθετα διατίθενται στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά ιδρύματα σε νοσοκομειακές
μεγάλες συσκευασίες, πολλαπλάσιες των εγκεκριμένων της μηνιαίας θεραπείας και από
εξήντα (60) έως εξακοσίων (600) μονάδων δόσεων.

Οι στοιχειώδεις συσκευασίες αυτών, όπως ορίζονται στην παρ. 24 του άρθρου 2 της
απόφασης αριθμ. ΔΥΓ3α/83657/06 (Β’ 59), προσαρμόζονται με το άρθρο 72 της εν λόγω
Απόφασης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, δεδομένου ότι η εσωτερική
διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος εντός των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων γίνεται σε μονάδες δόσεις.

β. Κατά την πρώτη εφαρμογή και για ένα έτος από την ισχύ της παρούσης, γίνεται αποδεκτό για αποκλειστική διάθεση στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, η μεγάλη συσκευασία για νοσοκομειακή χρήση, που αποτελείται από πολλαπλάσιες όμοιες (lot,ημ. λήξης) εγκεκριμένες συσκευασίες, εξήντα (60) έως εξακοσίων (600) μονάδων δόσεων, που δύναται να παρέχονται με μειούμενη τιμή ανά μονάδα δόσης.

γ. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να προσαρμοστούν με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, για να μπορούν να διαθέτουν φαρμακευτικά προϊόντα σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Όλη η Απόφαση είναι ΕΔΩ.


Πηγή

http://pefni.blogspot.com/2011/05/blog-post_1144.html