27/5/11

Η πρόταση για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων στην Κρήτη


Η πρόταση για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων της Κρήτης, δημοσιοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, παρουσία του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου.

Η εκδήλωση έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου με θέμα τη σκοπούμενη αναδιάταξη των δυνάμεων του ΕΣΥ.

Η πρόταση του προέδρου της Επιτροπής Συγχωνεύσεων, καθηγητή κ. Λυκούργου Λιαρόπουλου προβλέπει τα εξής:

Θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα της διατήρησης Κέντρων Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αστικές περιοχές με Νοσοκομεία ή και σε περιοχές με περισσότερα του ενός Κέντρα Υγείας.

Το γενικό νοσοκομείο (ΓΝ) Ρεθύμνου δεν υπάγεται σε κάποιον κύκλο, λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και λειτουργεί με δική του διοίκηση.

Όσον αφορά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων σε άλλο σημείο της μελέτης αναπτύσσεται διεξοδική πρόταση.

Αναφορικά με το νομό Λασιθίου αυτός αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση (όχι η μοναδική στη χώρα), όπου με λιγότερους από 80.000 κατοίκους έχουν αναπτυχθεί για διάφορους ιστορικούς, πολιτικούς ή άλλους λόγους τέσσερις δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας:

  • Το ΓΝ Αγίου Νικολάου (με σύνολο 144 κλινών).
  • Το ΓΝ – Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Ιεράπετρας (με σύνολο 76 κλινών).
  • Το ΓΝ - ΚΥ Σητείας (με σύνολο 75 κλινών).
  • Το Νοσοκομείο - ΚΥ Νεαπόλεως (με σύνολο 25 κλινών).

Παρά την αυξημένη τουριστική και μεταναστευτική κίνηση στην περιοχή και τις δυσκολίες στο οδικό δίκτυο, η κατακερματισμένη ανάπτυξη τεσσάρων δομών δευτεροβάθμιας φροντίδας, δεν δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη και την πληρότητα αυτών που το 2010, διαμορφώθηκε σε:

70% στο ΓΝ Αγίου Νικολάου,
47% στο ΓΝ - ΚΥ Ιεράπετρας,
27,5% στο ΓΝ - ΚΥ Σητείας και
39% στο νοσοκομείο ΚΥ – Νεαπόλεως.

Ανάπτυξη

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου, ικανό να καλύψει αποτελεσματικά όλες τις δευτεροβάθμιες ανάγκες υγείας των πολιτών του Λασιθίου.

Με την ανάπτυξη του νέου νοσοκομείου, τα τρία ήδη υφιστάμενα νοσοκομεία - ΚΥ (Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας), προτείνεται να μετατραπούν σε κέντρα υγείας αστικού τύπου.

Στο μεσοδιάστημα μέχρι την ανάπτυξη του νέου νοσοκομείου, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λειτουργεί ως Κέντρο Κύκλου Νοσοκομείων Λασιθίου.

Αναφορικά, με το Νοσοκομείο – ΚΥ Νεαπόλεως, αυτό προτείνεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει (ακόμη και με την ανάπτυξη του νέου νοσοκομείου). Ωστόσο, προτείνεται η λειτουργική διασύνδεσή του και με το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκαταστάσεως, το οποίο προτείνεται να συσταθεί στη Νεάπολη και να έχει υπερτοπική εμβέλεια .

Πηγή

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=14939