20/5/11

Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Φαρμάκου των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2011 με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό


Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) προχώρησε στην έγκριση της κατάρτισης του Προγράμματος Προμηθειών Φαρμάκου όλων των εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 9 παρ.1 Ν.3580/07), έτους 2011 που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τα επί μέρους σύνολα των εγγραφών αυτών του πίνακα, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, διαμορφώνονται ως εξής:


ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1η ΥΠΕ - ATTIKHΣ                                                                                                                                    262.161.311,53
2η ΥΠΕ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                              98.369.331,85
3η ΥΠΕ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                                                             74.434.562,80
4η ΥΠΕ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                     121.400.456,14
5η ΥΠΕ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                        65.885.517,69
6η ΥΠΕ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                  109.723.807,67
7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                                                      49.568.515,29
ΟΚΑΝΑ                                                                                                                                                        2.855.243,70
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                  784.398.746,67

4ΑΘΘΘ-Α-signed


Πηγή


Διαύγεια