17/5/11

Έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων με ισχύ από την Παρασκευή 20/05/2011


Εκδόθηκε σήμερα από τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο το δελτίο που καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων, και θα ισχύσει από την Παρασκευή 20/05/2011, μετά και από την ενσωμάτωση της μείωσης του χονδρεμπορικού κέρδους σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 και σχετική τροποποίηση της ισχύουσας αγορανομικής διάταξης.

Αναλυτικά το δελτίο τιμών έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 4ΑΘΓΘ-ΦΔ).


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Υπουργική Απόφαση από ΕΔΩ

και το  Αρχείο με τις Νέες Τιμές των Φαρμάκων (σε μορφή .xls) από ΕΔΩ.


Πηγές

ΣΦΕΕ Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Pharmacorner.gr
Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης