15/4/11

Διαγωνισμοί για την προμήθεια των φαρμάκων στο Ε.Σ.Υ.Διανύουμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. Η Ελλάδα πρέπει να αντέξει στις ισχυρές πιέσεις που δέχεται από τις διεθνείς αγορές που αρνούνται να συνεχίσουν τον δανεισμό προς την χώρα μας. Η ποιό όμορφη χώρα του κόσμου βρίσκεται στο μάτι των κερδοσκόπων που θέλουν να την οδηγήσουν σε πτώχευση και να την εξαγοράσουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Είναι η ώρα ενωμένοι και με αποφασιστικότητα να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία για να δημιουργήσουμε επιτέλους την νέα και ισχυρή Ελλάδα. 

Στον τομέα της Υγείας είναι προφανές ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν και είναι απαραίτητο ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με στόχο ένα σύγχρονο Ε.Σ.Υ που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Δυστυχώς στον αγώνα για μεταρρυθμίσεις αντιδρούν έντονα οι βολεμένοι από την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε δεκαετίες και δημιούργησε τεράστια ελλείμματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Οι υγιείς δυνάμεις πρέπει να βρεθούν στην αντίθετη όχθη από τα μεγαλοσυμφέροντα που εκμεταλλεύτηκαν την άναρχη κατάσταση που επικρατούσε στα Νοσοκομεία και αποδείχτηκαν βασικοί συντελεστές της οικονομικής κρίσης στο Ε.Σ.Υ με τις υπερτιμολογήσεις των υλικών και των φαρμάκων. 

Είναι άδικο τα ελλείμματα να καλυφθούν ειδικά στον τομέα της Υγείας από εισπρακτικά μέτρα, μειώσεις μισθών ή μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Μπορούν να καλυφτούν από την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά στον τομέα των προμηθειών και των φαρμακευτικών δαπανών. Είναι δίκιο να θιχτεί καταρχήν η σπατάλη και η διαπλοκή. 

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί πρωτοστατήσαμε στην εφαρμογή της νέας φαρμακευτικής πολιτικής που βασικό της στοιχείο έχει την μείωση των τιμών των φαρμάκων. Ακολουθώντας στην αρχή ένα μοναχικό και δύσκολο δρόμο με έντονες αντιπαραθέσεις με τα συμφέροντα που συνεχώς μας απειλούν με ασφαλιστικά μέτρα, στηριγμένοι σε ένα άρθρο(439) της αγορανομικής διάταξης 14/89 που ήταν κρυμμένο ως επτασφράγιστο μυστικό για 20 χρόνια, στην αρχή λίγοι μετέπειτα περισσότεροι και αργότερα και με την στήριξη της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, πετύχαμε μέσω διαπραγματεύσεων εκπτώσεις έως και 60% επιπλέον της νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων εξοικονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τον Δημόσιο τομέα Υγείας. Το κυριότερο όμως είναι ότι αναδείξαμε με την θετική μας δράση την αναγκαιότητα της διενέργειας των διαγωνισμών για την προμήθεια των φαρμάκων ως ένα σημαντικό μέτρο που θα συμβάλλει στην μείωση των φαρμακευτικών δαπανών και με ικανοποίηση υποδεχτήκαμε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την έναρξη των διαγωνισμών και στα φάρμακα (ΔΥΓ 3α/14801 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 317 / 25 Φεβρουαρίου 2011). 

Με στόχο την άμεση έναρξη των διαγωνισμών καταθέτω τις παρακάτω σκέψεις γιατί είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης:

1. Οι διαγωνισμοί πρέπει να είναι διεθνείς, να προκηρύσσονται για κατηγορίες δραστικών ουσιών σε επίπεδο 2 ή 3 της κατηγοροποίησης ATC και να αφορούν όλες τις δραστικές ουσίες ανά θεραπευτική κατηγορία ή τις υποκατηγορίες τους. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχτεί δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα όμοιας δραστικής ουσίας, αλλά και τα αντίστοιχα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με πρωτότυπα που προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
  • Συγχρόνως με τα επιστημονικά κριτήρια τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για όλες τις δραστικές ουσίες ανά θεραπευτική φαρμακολογική κατηγορία πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στην δημιουργία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 
  • Η συμμετοχή των φαρμακευτικών εταιρειών στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχτούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν τα φαρμακευτικά τους ιδιοσκευάσματα (πρωτότυπα ή γενόσημα) στα Νοσοκομειακά Συνταγολόγια των Νοσοκομείων. 
  • Τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στον διαγωνισμό είναι μικρότερη από την Νοσοκομειακή Τιμή μείον 5% , απαλλάσσονται από την υποχρέωση του REBATE που έχει προβλεφθεί από τον Νόμο 3918 ΦΕΚ 2/3/2011.


2. Να καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής (εγγυητικές επιστολές ανάλογα με το ποσό, άδεια κυκλοφορίας από ΕΜΕΑ ή από ΕΟΦ (μίας χώρας ή πολλών), δυνατότητες νοσοκομειακής συσκευασίας, διάρκεια κυκλοφορίας στην αγορά του φαρμάκου , ιστορικό της εταιρείας που να αποδεικνύει την αξιοπιστία της και με σεβασμό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες για την πριμοδότηση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.

3.Υπεύθυνοι φορείς για την οργάνωση των διαγωνισμών προτείνω να είναι: 
  • α) Η ΕΠΥ για τις δραστικές ουσίες των Ανατομικών κατηγοριών που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό των φαρμακευτικών δαπανών όπως τα Φάρμακα παθήσεων κυκλοφορικού συστήματος, τα Φάρμακα κατά των λοιμώξεων, τα Αντινεοπλασματικά - ανοσοκατασταλτικά , τα Φάρμακα παθήσεων πεπτικού συστήματος, τα Φάρμακα παθήσεων κεντρικού νευρικού συστήματος και τα φάρμακα υψηλού κόστους. 
  • β) Οι υπόλοιπες δραστικές ουσίες που περιέχονται στις υπόλοιπες 12 ανατομικές κατηγορίες να μοιραστούν ανά ανατομική κατηγορία στις επτά ΥΠΕ. Η κάθε ΥΠΕ να οργανώσει διαγωνισμούς και για τις υπόλοιπες ΥΠΕ (δηλαδή για τις συνολικές ανάγκες) ανά θεραπευτική κατηγορία. 
  • γ) Τα νοσοκομεία θα μπορούν να διενεργήσουν διαγωνισμούς για δραστικές ουσίες που τυχόν δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα.
4. Οι διαγωνισμοί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα με στοιχεία που θα δώσουν τα Νοσοκομεία για τις αναγκαίες ετήσιες ποσότητες. Οι συνθήκες της περιόδου που διανύουμε επιβάλλουν την άμεση έναρξη των διαγωνισμών και την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα εάν δεν καταφέρουμε στην αρχή να καλυφτούν όλα τα φάρμακα και το σύνολο των αναγκών ή ξεκινήσουν με τον παραδοσιακό τρόπο των διαγωνισμών και όχι τον ηλεκτρονικό.

5. Η παράδοση των φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες που θα κερδίσουν στους διαγωνισμούς να γίνεται ανά Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα λαμβάνουν από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Μέσω του διπλογραφικού συστήματος να υπάρχει παρακολούθηση από την ΕΠΥ των παραγγελιών των φαρμακείων και στατιστική ανάλυση των στοιχείων.

6. Οι διαγωνισμοί πρέπει να αποτελούν πλέον καθημερινή δραστηριότητα των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι ένα σημαντικό όπλο μαζί με άλλα αναγκαία όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το διπλογραφικό σύστημα και η ενιαία κωδικοποίηση, η συνταγογράφηση με την δραστική ουσία, η δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων τουλάχιστον για τις βασικές ασθένειες, η εθνική πολιτική για την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων, η αντιμετώπιση της παραπλανητικής προπαγάνδας που παρουσιάζουν τα γενόσημα ως μειωμένης αποτελεσματικότητας, τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει η διαπλοκή των στελεχών του ιατρικού τομέα με τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι νοσοκομειακές συσκευασίες και η εφαρμογή της νομοθεσίας για τις τιμές των φαρμάκων, μέτρα που αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας φαρμακευτικής πολιτικής και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό στον τομέα της Υγείας.

7Η διενέργεια διαγωνισμών είναι το ποιο σημαντικό μέτρο για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας να προμηθευόμαστε τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας και ελέγχονται για την ποιότητά τους από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα της Ε.Ε, στις όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές, ώστε να εξασφαλίζουμε με τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες όλες τις αναγκαίες φαρμακοθεραπείες για τους ασθενείς. Σε ποιο κατώτερο σημείο μπορούν να φτάσουν οι τιμές μόνο ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών θα το αποφασίσει και υποχρέωσή μας είναι να αναπτυχτεί ελεύθερα, με πλήρη διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες.

Με εκτίμηση,

Τσακάλου Αλίκη
Διευθύντρια του Φαρμακείου του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ


Πηγή

Κείμενο μέσω email από: Τσακάλου Αλίκη