18/4/11

Ενδιάμεση Έκθεση της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας


Η Ανεξάρτητη Ομάδα Εργασίας των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στο Τομέα της Υγείας είναι 11μελής και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά σε σώμα την 25η Ιανουαρίου του 2011 υπό τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθ. Ηλίας Μόσιαλος έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα την Ενδιάμεση Έκθεση. Για τις ανάγκες της παρούσας ενδιάμεσης έκθεσης οι δράσεις που προβλέπονται στην τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου, έχουν ομαδοποιηθεί σε τρείς (3) κατηγορίες:

  • Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης),
  • Νοσοκομεία,
  • Δαπάνες φαρμάκων

Η Τελική Έκθεση θα παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ στο τέλος του 2ου τριμήνου 2011. Το κείμενο της Τελικής Έκθεσης θα περιέχει προτάσεις συγκεκριμένων μέτρων (τα κρισιμότερα μέτρα θα παρουσιάζονται με λεπτομέρεια) με χρόνο υλοποίησης από 6 μήνες ως 3 χρόνια.

Πριν την επίσημη παράδοση της Τελικής Έκθεσης θα διενεργηθεί μία ημερίδα - σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας με Έλληνες εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και νομικούς συμβούλους, όπου θα γίνει πρώτη παρουσίαση - συζήτηση των πορισμάτων της Έκθεσης, και θα ακολουθήσει ένα διεθνές σεμινάριο, στο οποίο θα προσκληθούν ξένοι και Έλληνες εμπειρογνώμονες και θα παρουσιαστούν επίσημα τα πορίσματα της Τελικής Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας των Εμπειρογνωμόνων.

Ενδιάμεση Έκθεση Ειδικών Εμπειρογνωμόνων


Μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση από ΕΔΩ.Πηγή

http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=22280