12/3/11

Αναστολή χορήγησης φαρμάκων από την εταιρεία ROCHE στα Νοσοκομεία με οφειλές, Μήνυση από τη ΝΔ και Ανακοίνωση από το ΥΥΚΑ


Η Roche (Hellas) Α.Ε. με επίσημη ανακοίνωση προχώρησε σε αναστολή παράδοσης φαρμάκων σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στην ανακοίνωσή της τονίζει:

Η Roche Hellas ανακοινώνει ότι προέβη σε αναστολή παράδοσης των φαρμάκων της, σε όσα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν εξοφλήσει ληξιπρόθεσμα τιμολόγια για φάρμακα που παραδόθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 και μετά. Η Roche Hellas, επιπλέον της πιστωτικής της πολιτικής 60 ημερών που είναι σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τηρώντας όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις της, παρείχε μια πρόσθετη τρίμηνη έντοκη περίοδο πίστωσης σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που αδυνατούσαν να τηρήσουν την πιστωτική πολιτική των 60 ημερών.

Οι παραδόσεις σε φαρμακαποθήκες, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, ιδιωτικά φαρμακεία και στα δημόσια νοσοκομεία που έχουν εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγιά τους, συνεχίζονται, εν τω μεταξύ, κανονικά.

Κατανοούμε ότι η αναστολή των παραδόσεων στα δημόσια νοσοκομεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, θα επηρεάσει σημαντικά τους ιατρούς και τους ασθενείς που χρειάζονται τα φάρμακά μας. Από τον Ιούλιο του 2010, η Roche Hellas έχει ενημερώσει τους Διοικητές, τους Οικονομικούς Διευθυντές και τους Φαρμακοποιούς όλων των δημοσίων νοσοκομείων, τα αρμόδια Υπουργεία, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και τους Διοικητές των ΔΥΠΕ σχετικά με τη σημαντική καθυστέρηση των πληρωμών εκ μέρους των δημοσίων νοσοκομείων, κατά παράβαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μία συνάντηση μεταξύ της Roche Hellas και του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Καταστήσαμε απόλυτα σαφές ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη συνέχιση της παρελθούσας πρακτικής των δημόσιων νοσοκομείων να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Τονίσαμε, επίσης, ρητά ότι, εάν δεν δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα συνεχιστούν οι παραδόσεις των φαρμάκων μας στα δημόσια νοσοκομεία που δεν τηρούν τους πιστωτικούς μας όρους και κατ’ επέκταση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το οποίο όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ανεξάρτητα από την κατάσταση των οφειλών τους, θα λαμβάνουν τα φάρμακά μας Konakion, Valcyte, Cymevene, CellCept IV και CellCept σκόνη για πόσιμο εναιώρημα, που χορηγούνται για τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή νόσων, καθώς και τις θεραπείες μας για το Aids (HIV), Invirase, Fuzeon και Viracept, των οποίων το δίκτυο διανομής είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Παραμένουμε ανοιχτοί και πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε έναν ειλικρινή διάλογο με τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να βρεθεί μια αποδεκτή λύση για όλους τους εμπλεκόμενους. Μια λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να ξαναρχίσουμε αμέσως τις παραδόσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν την πιο κατάλληλη θεραπεία.

Η Roche Hellas είναι θυγατρική του Ομίλου Roche, που εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας. Λειτουργεί στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα τρία χρόνια παρέχοντας καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ο αρμόδιος για τα θέματα πολιτικής υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ . Αθ. Γιαννόπουλος ζήτησε τη συνδρομή της Εισαγγελίας Αθηνών, όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου.

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Γιαννόπουλος, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να διερευνηθεί από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης η πιθανότητα τέλεσης του αδικήματος της έκθεσης και της πρόκλησης κινδύνου για την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μας, μετά την αιφνίδια απόφαση των αρμοδίων οργάνων και εκπροσώπων της εταιρείας Roche (Hellas) A.E να ανασταλεί η προμήθεια των Νοσοκομείων του ΕΣΥ με φαρμακευτικά προϊόντα αναγκαία για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Σημειώνεται ότι η εταιρεία προέβαλε ως αιτία για την αναστολή της προμήθειας των φαρμάκων τη μη τήρηση των όρων πληρωμής και της έγκαιρης εξόφλησης των σχετικών οφειλών από τα νοσοκομεία και τα Ταμεία.Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την απόφαση της εταιρείας ROCHE HELLAS Α.Ε για την αναστολή χορήγησης φαρμάκων προς τα δημόσια νοσοκομεία, δηλώνει τα εξής:

Είναι γεγονός, πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αρκετά σημαντική καθυστέρηση στην εξόφληση των φαρμακευτικών δαπανών από τα δημοσία νοσοκομεία προς τις εταιρείες. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχει αναγνωρίσει αυτή τη στρέβλωση και στο πολυνομοσχέδιο για την υγεία, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, προέβλεψε την έγκυρη, εντός 45 ήμερων εξόφληση των εταιρειών προμηθειών από τα δημοσιά νοσοκομεία. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη τα νοσοκομεία επιχορηγήθηκαν για την καταβολή των υποχρεώσεων τους για τον Ιανουάριο του 2011 και κάθε μήνα θα επιχορηγούνται για τις οφειλές του προηγούμενου μήνα.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε πως για το χρονικό διάστημα από 1-1-2005 έως 31-12-2009 δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Οι συσσωρεμένες υποχρεώσεις των νοσοκομείων για την τριετία 2007-2008 & 2009 προς την εταιρεία ROCHE ΕΛΛΑΣ, ύψους 361,7 εκ., ήδη καταβλήθηκαν με τη διάθεση ομολόγων στα πλαίσια της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους. Επιπροσθέτως, το σύνολο των υποχρεώσεων για τις οφειλές των ετών 2005-2006, έχει καταβληθεί.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2010, το υπουργείο επιχορήγησε τα νοσοκομεία για την εξόφληση υγειονομικού υλικού, φαρμάκων, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού. Εντός των προσεχών ημερών όλα τα νοσοκομεία θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 300 εκ. ΕΥΡΩ για εξόφληση οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους για το υπόλοιπο του 2010.

Συμφωνά με τα παραπάνω η ενέργεια της ROCHE HELLAS είναι δυσανάλογη με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το φάρμακό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε εμπόρευμα, ούτε μέσο εκβιασμού. Κανείς, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους που έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και τη δημόσια υγεία.

Τέλος, θεωρούμε , υπεύθυνη και προς τη σωστή κατεύθυνση τη στάση του αρμόδιου για τα θέματα πολιτικής υγείας της Νέας Δημοκρατίας κ . Αθ. Γιαννόπουλου να ζητήσει τη συνδρομή της εισαγγελίας Αθηνών.


Πηγές

ROCHE Hellas

Νέα Δημοκρατία, Δελτίο Τύπου

ΥΥΚΑ