11/3/11

Έγκριση Πρόσθετων Ποσών για Κάλυψη Εφημεριών του 2010


Εκδόθηκε το ΦΕΚ που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης αρ।Υ10β/Γ।Π।10109/27−1−2010 (ΦΕΚ118/Β΄/08−2−2010) με την οποία εγκρίθηκε το συνολικό ποσό εφημεριών χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φαρμακοποιών, νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ψυχολόγων, φυσικών νοσοκομείων, ακτινοφυσικών και κτηνιάτρων για το 2010.

Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ2194/Β'/31-12-2010) το ποσό για την κάλυψη των εφημεριών του 2010 αυξήθηκε κατά 350.900,00€.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΏΝ 2010

4Α1ΗΘ-3-signed αποφαση για εφημ


Πηγές

Εθνικό Τυπογραφείο

ΠΕΦΝΙ