8/3/11

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής – Μεσογείων 284, σύμφωνα με την αριθμ. 9322/8-2-2011 Απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι δύο (22) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στη:

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ.
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284
Τ.Κ. 15562 –Χολαργός Αττικής

η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ.

Διαβάστε την πρόσκληση ΕΔΩ.


Πηγή

ΕΟΦ