5/3/11

Πως γίνονται οι διαγωνισμοί για φαρμακευτικά σκευάσματα στην Κύπρο


Τώρα που έγινε ο Νόμος για τις προμήθειες των φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με Διαγωνισμούς, θα αρχίσουν οι ατελείωτες συζητήσεις, υπουργικές αποφάσεις, τροπολογίες, διευκρινίσεις, προσχέδια εντύπων, αναφορών, πως θα γίνονται οι προκηρύξεις, ποιός θα κάνει τους διαγωνισμούς, πως, τι, που, γιατί ...

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό! Στην Κύπρο εφαρμόζουν όλες αυτές τις διαδικασίες εδώ και χρόνια... και είναι όλα στα Ελληνικά!!! Δεν έχουν λοιπόν τίποτα παραπάνω να κάνουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρά να εφαρμόσουν ΑΚΡΙΒΩΣ τις διαδικασίες των Κυπρίων!


Το e-PS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο.

Το σύστημα είναι συμβατό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει την ανάθεση συμβάσεων μέσω διαδικασιών μεμονωμένων και επαναληπτικών αγορών.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας της Κύπρου. Πρόσφατα, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Βράβευσης συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2009, το e-PS έλαβε το βραβείο Καλής Πρακτικής.

Το προσωπικό του τομέα προμηθειών έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη προμήθεια, παραλαβή και διανομή φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των Κρατικών νοσηλευτηρίων στα πλαίσια των προνοιών των περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων και σχετικών κανονισμών του 2006 έως 2007. Όλες οι εργασίες του τομέα έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και κατ΄ επέκταση των δικαιούχων ασθενών.

Ιδού μερικά παραδείγματα, μαζί με όλα τα έντυπα που χρειάζονται, από διαγωνισμούς για φαρμακευτικά σκευάσματα.

Φ.Υ.13.25.02.02.90 (139/09) - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Φ.Υ.13.25.02.07.43 (155/09) - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Φ.Υ.13.25.02.10.126 (167) - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ MIDAZOLAM

Φ.Υ.13.25.02.03.53 (164/09) - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Πηγές

http://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?opendocument

http://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmltenders_gr/dmltenders_gr?opendocument

https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do