2/3/11

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΦΝΙ


Η Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ε.Φ.Ν.Ι-Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 26-2-2011 στα πλαίσια της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας στο ξενοδοχείο "Metropolitan" στην Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ να εστιάσει στις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Απαίτηση από το ΥΥΚΑ για την άμεση αναβάθμιση των ΟΠΣΥ και άμεση δέσμευση των εταιριών που υποστηρίζουν αυτά τα ΟΠΣΥ στα νοσοκομεία για την δημιουργία των απαραίτητων πλαισίων ώστε να είναι δυνατή η έκδοση στοιχείων που διαρκώς απαιτούνται από την ΕΠΥ και το ESY.net
  • Επιτάχυνση έκδοσης καταλόγου πρωτοτύπων – γενοσήμων από τον ΕΟΦ
  • Αποσαφήνιση της διαδικασίας προμηθειών των φαρμάκων στα νοσοκομεία
  • Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικών φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου σε όλες τις ΥΠΕ της χώρας.
  • Άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 108/93
  • Επικαιροποίηση καταστατικού της ΠΕΦΝΙ
  • Οργάνωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου τον Ιούνιο 2011 στην Θεσσαλονίκη
  • Πραγματοποίηση συγκέντρωσης των συναδέλφων έξω από το Υ.Υ.Κ.Α. στην Αριστοτέλους 7, την Πέμπτη 10-3-2011 και ώρα 13:30. Σκοπός είναι η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α.

Πηγές

http://pefni.blogspot.com/2011/03/26-2-2011.html

http://pefni.blogspot.com/2011/03/7-10-3-2011-1330.html